6 d’abr. 2008

embARCA't: Visita etnogràfica dins la Possessió de Galatzó

"Visita etnogràfica dins la Possessió de Galatzó", a càrrec de l’historiador Xavier Terrasa.

La possessió de Galatzó és un referent històric, paisagístic i etnogràfic situat al nord del municipi de Calvià. La seva superfície total és de 1.362 hectàrees, un 10% de la superfície total del municipi de Calvià.
La visita a Galatzó té l'avantatge que no només es poden veure les cases de possessió, sinó que hi ha una sèrie de rutes que ens permeten gaudir del seu valor natural i veure com era el funcionament d'aquesta possessió en els anys de producció agrícola -ramadera. Cal agrair a l'Ajuntament de Calvià i al seu personal, l'amabilitat en quant a la seva recepció.

La finca per tant ofereix els següents recorreguts:
- Ruta de Sa Vinya
- Ruta de ses Planes
- Ruta de ses Sínies, ampliada fins a la mola de s'Esclop (926m)

La ruta de ses Sínies és la que varem visitar i presenta els següents punts:

1: CASES DE GALATZÓ: Edifici principal de la finca de Galatzó, en ella vivien els propietaris i l'amo. Al voltant de la seva clastra o pati central, s'organitzen una sèrie d'habitacions, on es distribueixen les diferents feines agrícoles i ramaderes. Les cases incorporen una capella, on es celebraven els rituals litúrgics, per no anar fins a altres localitats.

2: S'HORT DES TARONGERS: Conjunt de marjades, és una de les vistes més precioses de la finca, on s'observa el lateral de les cases. Destaca el conjunt del sistema hidràulic, on una gran bassa recull l'aigua sobre el turó i la translladà fis a les cases i per regar mitjançant l'acció mecànica d'uns molins fariners d'origen àrab.

3: SA PEDRERA: Exemple de caseta de roter o lloc on dormien els pagesos que feien feina al camp. Construcció simple d'un aiguavés.

4: AQÜEDUCTE: Aquesta construcció és part de la sèquia de la font de Sa Cometa: Supera en altura el llit del torrent i permet traslladar l'aigua des de dita font fins a les cases. Sèquia es construí a època àrab i ha funcionat fins fa pocs anys.

5: FONT DE SA COMETA: Font de Mina o Qanat. És una galeria feta amb la tècnica de pedra en sec i serveix per extreure mitjançant evaporació l'aigua d'un pou mare subterrani. Tipologia constructiva d'època àrab.
6: FORN DE CALÇ: Construcció circular feta de pedra, on la qual es feia calç viva, que desprès es venia per a emblanquir les parets de les cases. Al llarg d'aquesta ruta trobem un total de tres forns de calç.

7: RANXO DE CARBONER: En aquest indret, que també s'ha habilitat com a àrea recreativa, podem observar els elements que empraven els carboners per fer carbó. Trobem la reconstrucció de barraques, on vivien aquests, i les sitges, on es feia el carbó.

8: SES SÍNIES: Vall on comença el torrent de Galatzó i conca hidrogràfica important. Trobem una naveta no datada, però posterior al 1600 aC. A la vessant de la muntanya hi ha les coves d'en Batiat, jaciment prehistòric i reutilitzades pels bandits, per a emmagatzemar els seus botins. Hi ha un pou de capelleta, que dóna el nom a aquest indret.
Des d'aquest indret es pot començar una altra ruta, cap a la mola de s'Esclop (926 m.), on hi ha interessants elements com una gran era, una caseta de roter, la font des Qer i la caseta de n'Aragó.

Xavier Terrasa García

Cap comentari: