14 de març 2008

IV Reunió del Fòrum de Patrimoni

El passat 13 de març vàrem tenir a ARCA la IV sessió del Fòrum Civil de Patrimoni, una unió d'associacions i entitats lligades a la defensa dels temes culturals i patrimonials. En aquesta ocasió vàrem convidar la consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Sra. Joana Lluïsa Mascaró i el director general de Patrimoni, Sr. Gabriel Cerdà. La consellera exposà algunes línies del seu programa. A més d'una política de subvencions oberta i transparent va comprometre l'acció del seu departament a favor del patrimoni cultural. També va comentar entre d'altres el segur tancament de Son Rossinyol, la implantació d'una web sobre patrimoni de Mallorca, la revisió dels criteris de subvenció a projectes arqueològics. A més va oferir-se a les entitats presents per col·laborar en accions comunes. No va refusar les preguntes incisives que des d'un i altre costat es feren (sobre l'estudi de les restes i troballes arqueològiques, sobre Can Serra, etc.). En definitiva, una prova de la importància del Fòrum.

Entitats que participaren al Fòrum:

- Amics de s'Arxiduc, Sr. Cardell Calafat.
- Canamunt, Sr. Xisco Oliver.
- Història Natural.
- Museu de Mallorca, Sr. Pere Morey.
- Societat Arqueològica Lul·liana, Sr. Guillem Rosselló Bordoy, Sr. Toni Planas.
- Comissió de Rellotges de Sol, Sr. Miquel Àngel García Arrando
- Amics dels Cstells.
- Aires Mallorquins, Sra. Mª Antònia Company Payeras.
- Associació de Cases Històriques.
- Milana foment del Patrimoni, Sra. Xiqui Bosch.
- Grup d'estudis de fortificacions balears, Sr. Àngel Aparicio.
- Fundació Amics del Patrimoni, Sr. Joan Guaita.
- Agrupacions fotogràfiques.
- Amics del Molins.
- Domus Templi, Sr. Pere Aloy.
- GOB, Sra. Margalida Ramis.
- Sr. Victor Guerrero.