3 de març 2008

ARCA vol que les processons de Setmana Santa responguin a uns paràmetres de qualitat elevats

Tornar a celebrar les processons de Setmana Santa a principis del S. XX, desprès de la desamortització, va permetre recuperar una tradició religiosa i cultural que a Mallorca era de caràcter molt sobri i amb una imaginaria de passió molt valorada.
ARCA vol tornar a manifestar la seva preocupació, com ja ha fet altres vegades, sobre el risc de pèrdua de qualitat

Deixant a part l’expressió religiosa, fet en el que ARCA no entra, sí que pensam que les processons son també una manifestació cultural.

Des de la vessant cultural, pensam que tant la Comissió de Patrimoni Diocesana, com les comissions civils de Centre Històric de Palma i de Patrimoni del Consell, han de vetllar per la conservació de la personalitat i la qualitat de les processons.

Les vestimentes, banderes, ciris i imatges que surten en processó han de complir uns mínims de qualitat.

Venim observant una certa falta de criteri, per part de les institucions esmentades i també un desconeixement de les funcions de cada una d’elles. La participació ciutadana a través de les confraries, és molt enriquidor, però és necessari que hi hagi un llistó de qualitat i uns criteris establerts per les comissions que tenen autoritat per fer-ho.

Des d’ARCA feim una crida a la responsabilitat i sol·licitem criteris de qualitat i dignificació perquè un acte cultural, a més de religiós, que es celebra al carrer, estigui a l’altura de la magnífica imaginaria de la que disposam.

Cap comentari: