5 de març 2008

ARCA demana la retirada de l'enfiladissa d'una de les portes del parc de sa Quarantena, antic llatzaretARCA ha pogut comprovar de primera mà l’estat en el qual es troben les portes d’entrada al parc de sa Quarantena, ubicat a l’emblemàtic barri del Terreno i antic llatzaret de ciutat.

El parc de sa Quarantena presenta dues entrades, una des del passeig Marítim i una altra en la confluència entre la plaça Mediterrània i el carrer Patrimoni. Aquestes dues portes d’entrada, fetes amb marès i d’arc de mig punt, són els dos únics exemples que ens queden de l’antic llatzaret de ciutat, creat l’any 1656, en substitució a un anterior en la zona de Portopí, en funcionament des de 1471, convertint-se en l’època, en un dels primers llatzarets d’Europa.

Ambdues portes d’entrada presenten unes inscripcions a la seva part superior i acompanyades per l’escut reial al centre i els de la ciutat de Palma al costat. La inscripció de la porta d’accés al passeig Marítim, ens ha arribat fins avui en dia, totalment il·legible, però encara podem llegir la inscripció de la porta que dóna accés a la plaça Mediterrània, que diu el següent:

SIENDO VIREY D. LORENZO RAM DE MONTORO
MARTINEZ DE MARCILLA, CONDE DE MONTORO
JURADOS D. DOMINGO SUREDA, PEDRO JUAN FONT
JUAN ANTONIO NADAL, JOSEF AMER, JUAN MOYA
Y MIGUEL CAPO, SE COMENZO ESTE LAZARETO, EN
EL AÑO 1656

Malauradament, avui dia ni es pot llegir la inscripció, ni es poden veure els escuts, perquè una enfiladissa, que ha crescut més del que pertoca, ens cobreixen aquests referents històrics.

Segons la fitxa de catàleg, amb la numeració clau 19/23, en relació a aquests béns patrimonials diu el següent, a l’apartat 5. Façanes: “Portes. Conservar-les. Les làpides i els escuts mereixen un especial esment, (...) Caldrà anar en compte amb el tipus d’heures o plantes enfiladisses que s’hi deixin créixer, tot i que poden afectar als maresos i a la visibilitat de les portes”.

La fitxa de catàleg segueix, i al punt 10.2. Entorn, ens diu el següent: “Porta superior: S’han d’eliminar la zona d’estacionament de vehicles que s’estén al davant i les dues senyals de trànsit que hi ha”. Hem demanat a l’Ajuntament de Palma el següent:

1. Un manteniment adient d’ambdues portes, per tal que es puguin veure en tot moment la inscripció i els escuts que l’acompanyen.

2. Tallar la enfiladissa que cobreix la porta que dóna accés a la plaça Mediterrània i no deixar que aquesta torni a fer malbé als elements, que segons la fitxa de catàleg, i per tant la llei de patrimoni, diu que s’han de conservar.

3. Segons el punt 10.2 de la fitxa de catàleg, retirar o apartar lleugerament els senyals de trànsit situats als laterals de la porta, perquè no afectin visualment a aquest element patrimonial. Cal recordar, que aquesta és una premissa, que no s’ha respectat en cap moment, tal i com pot veure a les imatges de 1991 i del’actualitat.


Aquest és un exemple més, de la manca de deixadesa que sofreix el nostre patrimoni històric. La solució d’aquest problema es pot solventar fàcilment, només requereix una voluntat dels qui governen, per tenir les empremtes històriques de la nostra ciutat, mínimament conservades i que amb el pas del temps, no es tornin a succeir les mateixes errades.

Recordar que és un parc municipal i és l’Ajuntament que hi ha de vetllar pel seu correcte manteniment, i així esperem que ho faci.

Cap comentari: