1 de març 2008

MEDALLA D'OR DE LES ILLES BALEARSAhir a les 20 hores i en el marc de l’Almudaina es va celebrar el lliurament de les Medalles d’Or i dels Premis Ramón Llull, corresponents a 2008.

Presidí l’acte el M.H.senyor Francesc Antich i Oliver, president del Govern de les Illes Balears, acompanyat de la presidenta del Parlament, de la presidenta del Consell de Mallorca, la batlessa de Palma i altres membres del govern .

Atesa la limitació de l’espai només varen poder assistir d’ARCA els dos vicepresidents, el secretari i una vocal que acompanyaven al nostre president. També ens feren costat amb tot moment el president d’ARCA Llegat Jueu, Manuel Quadreny i el de la Fundació Amics del Parimoni, Joan Guaita.

En primer lloc es lliuraren els premis Ramon Llull, entre els quals ho foren bons amics d’ARCA: Rosa Bueno; Guillem Rosselló Bordoy i Elies Torres .

En segon lloc, es lliuraren les Medalles d’Or amb molta emoció per part dels nostres que assistiren a l’acte, per veure reconescuts tan d’esforços i disgusts al llarg de vint anys amb la més alta distinció de la nostra terra i també pel fet de rebre-la amb l’acompanyament de persones que, cadascuna en la seva especialitat, han fet tant i tant pel nostre pais.

Acabat l’acte foren moltes persones les que s’atracaren- particulars, profesionals, guardonats i de tots els partits- que ens donaren l’enhorabona.
Si hi plegam totes les rebudes aquests dies i les 10 ó 12 intervencions fetes en els mitjans de comunicació podem asegurar que el ressó ha estat possitiu i important.

En aquests moments de satisfacció, perfectament comprensible, no podem oblidar els companys que al llarg d’aquests anys han dedicat una o moltes hores al Patrimoni de Mallorca i molts especialmen a les associacions que constitueixen el Forum de Patrimoni- valentes i generossíssimes- a les que dedicam, de tot cor aquesta distinció.

SECRETARIA D’ARCA
Diari de Balears Digital: Festa de l'autogovern