4 de maig 2023

ARCA RESUMEIX LES SEVES PROPOSTES ELECTORALS PER PALMA EN QUATRE QÜESTIONS FONAMENTALS

DEMANAM LA CREACIÓ D'UNA REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME
ARCA, en cada cita electoral, fa arribar a les distintes candidatures una sèrie de propostes per garantir la millora de la protecció del Patrimoni i el benestar ciutadà. Les quatre propostes que volem destacar del nostre document són:

POSAR EN VALOR I RECUPERAR EL PATRIMONI DE LA CIUTAT
Inclouria, entre d'altres:
a) Rehabilitació i un adient ús pel patrimoni públic de Son Busquets, Can Serra, Ses Casetes de la Costa del Teatre, Can Weyler, Túnel del tren, possessions municipals com Son Reus i Son Flor, etc.
b) Conservar la idiosincràsia de les barriades tradicionals, que el nou Pla General no soluciona.
c) Un pla d'especial de protecció per a l'Eixample que el nou PGOU no protegeix, al contrari, facilita la substitució d'immobles racionalistes originals.
Eixample, edificis sense protecció 

d) Senyalització i visibilització patrimonial com un instrument al servei de la protecció.
 
CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME
L'incivisme és avui un dels problemes que afecten la convivència i el benestar a la ciutat. Seria una regidoria amb competències transversals que afrontaria i cercaria solucions urgents a problemes enquistats que han de deixar de ser una font de malestar i un perjudici per a les persones i el seu benestar.
Afrontaria amb prioritat les següents qüestions:
1. Pla de xoc contra les pintades vandàliques, amb l'objectiu que en pocs mesos estiguin eliminades de totes les parets de la ciutat.
Pintades vandàliques, carrer Caputxines 

2. La recuperació de la seguretat i protagonism per als vianants. Voreres i espais de vianants lliures de qualsevol vehicle.
3. Evitar l'incivisme en l'abandonament de residus a la via urbana amb campanyes de conscienciació continuades, controls i sancions. El carrer ha de ser una extensió de ca nostra i així ho hem de sentir i cuidar. Per residus entenem des d'estris voluminosos o escombros fins a una llosca o un xiclet, passant pels excrements de les mascotes o les restes del consum d'alcohol al carrer.
 
ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE PAISATGE URBÀ, comptant amb la col·laboració d'ARCA i les altres entitats implicades. El paisatge urbà és un actiu econòmic, patrimonial i cultural de primera magnitud. No hi ha en absolut el zel necessari per conservar-lo i millorar-lo, i és necessari posar fil a l'agulla de manera immediata. Cal treballar urgentment sobre elements que de manera vergonyosa perjudiquen la imatge de la nostra ciutat, com ara:
• Cablejat
• Contenidors de fems
• Evitar il·luminació agressiva
• Publicitat exterior. Retolació dels comerços i serveis, vinils de grans dimensions, pantalles i altres elements publicitaris, llums distorsionats de l'estètica de conjunt, etc.
• Altres incompliments de les normes de PGOU
 
GARANTIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA REAL I EFECTIVA

Sense participació ciutadana, no hi ha democràcia.

 Proposam:
• Hotel d'entitats o cessió d'espais municipals lliures per a entitats de reconegut prestigi que treballen per a la ciutat.
• Que la participació de les entitats representatives no es limiti a una reunió informativa quan els projectes ja estan decidits, com de vegades passa.
 
Aquest document tan sols destaca quatre temes fonamentals per a la ciutat de Palma. Evidentment, no és exhaustiu ni inclou tots i cada un dels aspectes pels quals ARCA ha fet feina i continuarà fent-ne, sinó que presenta QUATRE qüestions per a les quals demanam l'atenció i el compromís de totes les forces polítiques que participen en la contesa electoral.
 
ARCA