17 de maig 2023

ARCA DEMANA AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA CONTROL DE LES OBRES DE LA PLAÇA D'ESPANYA I SI PERTOCA ATURAR-LES


Les obres, com s'aprecia a les fotos, fan passar conduccions que afecten les restes històriques.

Des de la nostra entitat consideram que les restes de murada soterrades mereixen un respecte i les obres actuals posen en risc els testimonis que en el futur es volguessin treure a la llum.

No han volgut atendre la petició d'ARCA de mantenir a la vista algun fragment de la murada. En lloc d'això el que fan ara és posar instal·lacions que afecten greument una part de les mateixes.

Hem dirigit un escrit al CIM demanant que amb urgència garanteixin la protecció arqueològica.
Consideram que els controls arqueològics privats o públics no s'han de limitar a aixecar acta del que hi ha. Si hi ha alternatives, s'han d'estudiar i obligar a modificar les obres per evitar destruccions de Patrimoni.

En aquest cas el promotor és el mateix Ajuntament, per tant, la seva responsabilitat abraça tant les millores en infraestructures com la protecció del patrimoni històric, en aquest cas tan important com les restes de la murada.

NOTES HISTÒRIQUES

Que hi ha sota la Plaça d'Espanya?
Es tracta d'un tram de la murada renaixentista de Palma entre la Porta Pintada i el Baluard de Santa Margalida.
La murada de Palma va ser una de les més importants i amb major longitud d'Europa. Construïda a partir de 1576 i dirigida per un enginyer italià, Giovan Giacomo Palearo, conegut com a Fratin, es tracta de l'obra civil més rellevant de la història de Palma, ja que va durar 200 anys.

EL TEXT PRESENTAT AL DEPARTAMENT DE PATRIMONI DEL CIM ÉS EL SEGÜENT:

ARCA DEMANA INTERVENCIÓ DIR INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC (CONSERVACIÓ DE PATRIMONI DAVANT OBRES) ARCA actua a l'empara de l'acció pública administrativa en matèria de patrimoni històric, d'urbanisme, de medi ambient i de patrimoni local, d'acord amb la legislació vigent. ARCA ha tengut notícia de les obres de la Pl. Espanya a càrrec de l'Ajuntament de Palma, de les quals aporta 4 fotografies facilitades per sòcies i simpatitzants.

En vista de les obres i de les troballes arqueològiques, DEMANA: 

- LA INTERVENCIÓ dels Serveis de Patrimoni Històric del CIM per control arqueològic i control, al seu entorn, del Projecte d'obra municipal i de les darreres troballes els dies 15 i 16 de maig de 2023, com proven les fotos aportades.

- Arran de la intervenció professional o tècnica dels Arqueòlegs del CIM es procedeixi segons la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, particularment, pel que fa a:
1. paralització preventiva de les obres
2. documentació de les troballes
3. projecte d'intervenció o excavació arqueològica amb les garanties i exigències pròpies de la Llei i de les Cartes Internacionals d'Arqueologia.

ARCA, 17 maig 2023