16 d’ag. 2022

ARCA lluita per evitar la demolició de l'edifici racionalista de Blanquerna, 20

ARCA continua lluitant per salvar l'edifici racionalista de Blanquerna, 20, del reconegut arquitecte Guillem Muntaner

Blanquerna 20, un edifici de l'arquitecte Guillem Muntaner pel qual Cort ha atorgat llicència de demolició sense valorar suficientment els seus valors paisatgístics i de conjunt arquitectònic

Un altre cas de desídia municipal per manca d'un catàleg adient

Hem presentat recurs davant Cort i davant el Consell de Mallorca per fer prevaldre la conservació a l'empar de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears
Cort havia atorgat llicència de demolició per Blanquerna 20 sense atendre les successives demandes d'ARCA a favor de la seva preservació.

L'edifici de Blanquerna, 20 conforma una unitat arquitectònica amb els de devora, fins a la cantonada del carrer Pere Martel, amb cossos volats triangulars que atorguen personalitat al conjunt dels tres edificis que haurien de ser tractats com un tot sol.

La llicència de demolició aprovada per Cort d'una tercera part del conjunt de l'edifici, la corresponent al núm. 20 del carrer Blanquerna, amputaria una part de l'immoble i, no hi hauria cap motiu perquè successivament es poguessin demolir la resta, si els propietaris ho demanessin.

Cort no ha volgut fer una protecció molt major de tot l'Eixample, tot i haver hagut l'oportunitat durant la revisió del PGOU. Ha inclòs algunes proteccions de façana de manera selectiva, però no ha fet una revisió exhaustiva. I aquest edifici, racionalista, és la prova.

ARCA continua lluitant per salvar l'edifici i hem dut endavant dues iniciatives:
1. Hem presentat recurs administratiu, davant l'Ajuntament de Palma, a la concessió de llicència de demolició
2. Hem presentat escrit a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, fent valer la Llei de Patrimoni, que preval sobre la urbanística, per tal d'aconseguir que se pronunciïn sobre els valors patrimonials d'aquest immoble.

L'Eixample es va perdent per una manca de voluntat política de conservació

L'Eixample es va perdent per una manca de planejament adient. El nou PGOU no soluciona els problemes de pèrdua d'identitat i autenticitat. El catàleg és insuficient i la major edificabilitat i la possibilitat de fer aparcament soterrat afavoreixen la substitució dels edificis originals.

I no oblidem que el reconegut arquitecte palmesà, Guillem Muntaner, és conegut com l'arquitecte de l'Eixample, ja que la seva obra es va desenvolupar en gran part en aquesta zona.