2 d’ag. 2022

ARCA creu que s'han pervertit les finalitats de l'impost d'estades turístiques.

ARCA VA VOTAR EN CONTRA DEL PLA ANUAL A LA DARRERA REUNIÓ DEL PLELa Taxa turística o IET, es va concebre com a un impost finalista, és a dir, la seva recaptació havia de ser per objectius que ajudassin a compensar els efectes del turisme sobre el medi ambient, el Patrimoni i la seva pròpia continuïtat com a activitat econòmica primordial i renovada.

Dedicar la recaptació de l'impost a compensar la manca d'habitatges, com s'ha aprovat, és destinar el fons econòmic al pressupost comú del Govern de les Balears, com es va fer ja amb motiu de la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19.

Des d'ARCA consideram que en gran mesura els projectes de "recuperació i rehabilitació de Patrimoni Històric i Cultural”, són projectes fàcilment interrelacionats amb els de preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, que es citen textualment a la Llei LIET. Això és així especialment a la serra de Tramuntana i a molts altres Béns d'Interès Cultural, especialment els de propietat pública com són Can Serra, les Torres del Temple (Palma), Son Busquets (amb tots els matisos que es vulgui sembla ara adquirit o cedit a la CAIB i a Palma), el Celler Cooperatiu (Felanitx), la Central Tèrmica d'Alcúdia (Alcúdia).

No obstant també pensam que el fons de la taxa turística, abans dita ecotaxa i sempre reivindicada per ARCA com a taxa ECOPATRIMONIAL, podria dedicar en un tant per cent del seu fons anual, a ajudes a particulars (façanes, camins, finques o jardins amb visites públiques... ), els quals conserven un Patrimoni que en certa manera gaudim tots.

UNA PARTICIPACiÓ DE LES ENTITATS ENCOTILLADA I SENSE CAP EFECTE REAL

Per últim volem deixar palès que la participació de les entitats ciutadanes en els fons de l'impost turístic és merament testimonial. Tenim un únic vot entre 25 i ens ho hem de repartir entre 4 entitats, fet que resulta absolutament irrellevant i complicat.

No hi há participació real, de fet a les discussions de continguts, quan els documents arriben al Ple, ja està clar que la decisió està pràcticament pressa prèviament.

La participació de les entitats representatives, hauria de ser una altra cosa que una manera de cobrir aparences.

Aquestes crítiques les hem fet sempre, no són noves. Gravíssim va ser que s'eliminàs l'ecotaxa al seu dia, però la il·lusió que va aixecar la recuperació d'aquesta, s'ha esvaït pels criteris adoptats i els seus procediments.