12 d’ag. 2022

ARCA exigeix la restitució de la vorada de pedra de l'entorn de la plaça Gomila del Terreno.

La nova construcció d'una sèrie d'edificis a l'entorn de la plaça de Gomila, ha provocat, de manera al nostre criteri inacceptable, l'eliminació de la vorada de pedra que allà existia essent substituit per un de formigó, de menys categoria i presència.

Aquest fet és manllevar un bocí d'història del Terreno i ens sembla una pèrdua innecessària, per tan demanam la restitució de l'element.

En el transcurs de les obres, ARCA va ser avisada per algun col·laborador de l'entitat que les llambordes de pedra originals estaven apilades dins l'obra. El nostre interlocutor patia per si no es tornaven a fer servir, com efectivament va succeir.

Ja va succeir al carrer de l'arquitecte Bennazar

 


Per desgràcia, ja hem patit espolis com aquest per part dels responsables municipals durant aquesta legislatura. Recordaran la barbaritat que va suposar eliminar tota la vorada de pedra del carrer de l'arquitecte Bennàzar, per part de propi consistori. Ignorant totalment les cridades a la seva reposició per part de la nostra entitat.

La vorada de formigó és de menys categoria i menys duració que el de pedra. El Terreno conserva a la majoria dels seus carrers l'original. De fet, a la resta de la plaça Gomila, es manté el de pedra, provocant el nou de formigó una pèrdua paisatgística i de la memòria històrica de l'indret.

Tant si Cort ha donat permís com si no, ARCA exigeix que la pedra no es manllevi i torni la vorada de tots els barris i concretament a aquest indret del Terreno.

Quan estaven a l’oposició deien el contrari del que fan

Crida l'atenció que quan a l'época del regidor Rodríguez del PP es varen començar a llevar aquests elements singulars de Palma a les seves voreres, PSOE i PSM a l'oposició, posaren el crit al cel i exigiren aturar amb la desfeta. Ara, fa anys que estan ells al govern municipal i aniquilen allò que abans defensaven.

La ciutadania és la que finalment surt perdent.