24 de maig 2022

La demolició de l'edifici del carrer Blanquerna, 20, una pèrdua que Cort podria haver evitat.

Urbanisme de Palma avui concedeix la llicència de demolició d'un edifici racionalista del carrer Blanquerna que ARCA havia aconseguit aturar fa uns mesos.

Blanquerna, 20, un edifici de l’arquitecte Guillem Muntaner

Un altre cas de desídia municipal per manca d’un catàleg adient

 


L’Eixample de Palma es va perdent per una manca de planejament adient. El nou PGOU no soluciona els problemas de pèrdua d’identitat i autenticitat. El catàleg és insuficient i la major edificabilitat i la possibilitat de fer aparcament soterrat afavoreixen la substitució dels edificis originals.

Avui al Consell de Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, s’ha atorgat llicència de demolició a un edifici del qual ARCA havia aconseguit, temporalment, evitar la seva destrucció.

El gerent d'Urbanisme en un principi semblava haver atès els arguments d'ARCA i havia explicat que estava en converses amb el promotor, el qual volia esbucar l'immoble per poder fer aparcaments soterranis. El gerent va explicar a la Gerència d’Urbanisme que, tanmateix, en ser un carrer de vianants, Blanquerna, no li donarien permís per a gual i circulació.

Blanquerna, 20, 22 i la cantonada amb el carrer de Pere Martel, conformen un conjunt, degut a que són del mateix autor i presenten una mateixa estètica. Perdre una part, és un fet irreparable

Es dóna la circumstància que Blanquerna, 20 forma un conjunt arquitectònic amb els dos edificis de la seva dreta, el darrer, cantonada amb el carrer de Pere Martel. L'estructura i estètica dels tres edificis indica que són de la mateixa autoria.

És un edifici d'estil racionalista, que representa una mostra de l’arquitectura de l’Eixample de Palma.

L’arquitecte és Guillem Muntaner i l’any de la construcció fou 1941.

ARCA manté la petició que sigui catalogat el conjunt dels tres edificis de Guillem Muntaner

ARCA havia demanat la catalogació dels tres immobles afegint un argument més: l'únic altre edifici que conforma la illeta en el frontal de Blanquerna, en aquest cas cantonada amb el carrer d'Antoni Marquès, sí està catalogat. Per tant demolir Blanquerna, 20 implica destruir l’harmonia de l’empremta de la història recent de l'arquitectura a tot un frontal de Blanquerna i d'aquesta illeta.

Manifestam la nostra indignació per la manca de respecte de la història de l'Eixample, per un catàleg més que insuficient i, en aquest cas, a més, per la manca d'informació cap a la nostra entitat des d'Urbanisme, ja que ens hem trobat la demolició damunt la taula quan la darrera informació, com hem explicat abans, era que les converses estaven encaminades cap a la seva conservació.

Des d’ARCA estudiarem si podem dur endavant alguna acció més per protegir l’immoble.