6 de maig 2022

ARCA considera que el Col·legi de Monti-sion necessita una rehabilitació amb usos adequats i respecte pel Patrimoni.

ARCA DEMANA PER MONTI-SION REHABILITACIÓ I USOS RESPECTUOSOS AMB LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

S’ha de dir que el Col·legi de Monti-sion (com habitualment se’l coneix) és un immoble complex, és una illeta que comrprèn els carrer de Monti-sion, Escoles, i Sant Alonso, d’uns 5.900 m2 que compta:

- amb un col·legi de batxillerat i FP i dos patis i sala d’actes i altres instal·lacions.

- una casa convent, amb claustre.

- una església (amb un petit pati davanter), amb museu i la cel·la de Sant Alonso Rodríguez.

Edificis (segons ens ha explicat l’arquitecte Reynés de la propietat) amb unes patologies importants que impliquen problemes greus de conservació.

És un immoble Catalogat per l’Ajuntament de Palma i per tant sotmès a autorització de la Comissió de Centre Històric i Catàleg per qualsevol actuació.

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ NECESSARIS i US ADIENT

ARCA ha demanat a la propietat que conservin els valors històrics i artístics que tenguin aquests edificis, que són molt desiguals perquè no són els mateixos valors naturalment els de l’Església o del claustre que els de la zona escolar.

Per això es necessari que el projecte de reforma inclogui conservació i manteniment dels elements a conservar d’acord amb les directrius d’intervenció legals, partint dels estudis més recents sobre l’immoble.

Tot Projecte de reforma d’aquests immobles i amb característiques tant singulars necessita plantejar-se QUIN ÚS SE LI DONARÀ A L’EDIFICI o quins usos. Aquí la variabilitat d’usos depèn de l’economia, de les circumstàncies socials i també d’implicacions patrimonials.

Avui no podem pretendre que els edificis religiosos tenguin tots els mateixos usos per raons evidents. També els edificis educatius plantegen exigències que no tenien abans.

Per ARCA és important que l’ús que se tria sigui respectuós amb el patrimoni i que també sigui respectuós amb la història, l’ambient en que es troba i la cultura.

ARCA fa mesos ja es va reunir amb la propietat i aquests garantiren la seva conservació i manteniment en bones condicions dels elements valuosos de l’immoble, principalment, planta baixa i claustre, museu, cel·la de Sant Alonso i Església de Monti-sion.

En resum: Qualsevol projecte que es proposi ha de partir de conservar els elements històrics identificats a la fitxa de catàleg i facilitar-ne el manteniment, encara que es canvïi l’ús d’una part de l’edifici. Si hi ha canvi d’usos, l’impacte tant a l’entorn veïnal com al propi immoble ha de ser el menor possible.

Si l’administració fa la seva feina de control correctament, al ser Monti-sion un edifici catalogat per l’Ajuntament de Palma i a més estar situat al Conjunt històric de Palma, ja hi ha elements de garantia de preservació suficients.

Afegir grau de protecció, ja que ara es demana que sigui declarat BIC, mai és negatiu per l’edifici, no obstant, s’ha de tenir en compte que qualsevol petició de BIC al Consell de Mallorca, lògicament, exigeix la informació tècnica prèvia i la tramitació adequada i això ocupa un temps més o menys llarg durant el qual s’ha d’assegurar, abans que res, la conservació dels edificis evitant que la degradació o les patologies provoquin pèrdues irreparables. No serien admissibles també canvis substancials a l'Església o temple que suposin incumplir la Fitxa de Catàleg A1 (pràcticament equivalent a BIC).