17 de maig 2022

ARCA considera insuficient l'ampliació del catàleg de patrimoni al nou PGOU de Palma.

No hi ha hagut una revisió exhaustiva de la ciutat per trobar tots els elements dignes de ser conservats

El nostre compromís amb la conservació i protecció del patrimoni històric i cultural de la ciutat de Palma es manté ferm des de fa més de 30 anys.


ARCA forma part activa de les comissions d'urbanisme i patrimoni de Palma i de forma desinteressada aporta propostes i idees durant tot l'any i és precisament per això pel que resulta decebedor que no hi hagi hagut una revisió exhaustiva, tal i com havíem demanat insistentment i quedin fora del catàleg de Patrimoni centenars d'immobles i elements que mereixen algun tipus de protecció.


ARCA demana que el Catàleg de Patrimoni s'amplii respecte a l'anterior i que es garanteixi una major protecció

Considerem decebedor en termes de protecció del patrimoni cultural, la proposta de catàleg del nou PGOU, ja que no es pot considerar una revisió, sinó una transposició dels béns culturals ja existents al catàleg de patrimoni i unes poques aportacions més. Globalment, el document del PGOU no aporta una millora substancial quant a la seva protecció, un eix bàsic per al desenvolupament urbanístic sostenible i per la garantia dels drets a conèixer el seu passat per a les futures generacions.

És veritat que s'inclouen algunes proteccions ambientals que abans no hi eren, però són clarament insuficients.

No podem continuar autoritzant la demolició de béns culturals per manca de protecció a l'Eixample o als barris de Palma. Aquest fet va en contra del que diu la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears. Les fitxes de catàleg han de ser suficients i han de garantir la protecció d'aquests béns culturals i fixar el tipus d'intervencions que es poden dur a terme d'una forma fiable i segura.

A mode d'exemple i sense ser en absolut exhaustiu hem presentat llistats amb més de 200 elements que queden sense protecció i hi haurien, de qualque manera d'estat inclosos al catàleg. Aquests llistats inclouen desenes d'exemples de l'Eixample, Centre Històric, zones rurals, El Terreno, Can Pastilla i altres barriades. I repetim, són llistats tan sols a manera d'exemple.

L'Ajuntament de Palma que ha comptat amb mitjans tècnics i econòmics importants hauria d'haver tengut en consideració els valors històrics i culturals que presenta el municipi de Palma, perquè aquests siguin tenguts en compte en aquest nou PGOU, de cara a ajustar una normativa i unes intervencions adients a l'hora d'atorgar llicències urbanístiques.

ENTRE D'ALTRES ELEMENTS, ARCA HA DEMANAT QUE ES CATALOGUIN ELS REFUGIS ANTIAERIS QUE HI HA A TRISPOL PÚBLIC O A EDIFICACIONS PÚBLIQUES.

I també, que, en el cas de dur a terme obres privades, si apareixen refugis, s'estudii per professionals la seva importància, igual que es fa amb restes arqueològiques i després sigui Cort qui decideixi o no la seva conservació.

EL PARC DE SA QUARANTENA, EL PARC DE LA MAR, LA PLAÇA DE QUADRADO O EL PASSEIG SAGRERA MEREIXEN UNA PROTECCIÓ ELEVADA.

Són alguns dels exemples que essent espais públics únics, no gaudeixen d'una protecció suficient. Tan sols, en alguns casos, es consideren "ESPAIS URBANS RELLEVANTS", una figura ambigua i nova al PGOU

 que quedaria al criteri subjectiu de qui en un moment determinat tengui la capacitat de decidir.

Volem recordar que conservar el Patrimoni, la imatge y la petjada de la història sempre surt a compte per l'interès general i el de futures generacions.

Un catàleg molt més extens i rigorós que el presentat al PGOU modificat, és el que es mereix la nostra ciutat.
Adjuntam fotos de tres elements,un d'ells d'arquiyectura contemporània, que mereixerien estar dins el catàleg. Hi ha centenars d'exemples.