8 de jul. 2021

ARCA presenta al·legacions a l'Avanç del Pla General Municipal d'Estellencs.

L'Avanç del Pla General no té en compte els valors que fan atractius a Estellencs i proposa mesures de calat urbanístic contràries a la conservació del nucli.

L'equip redactor de l'Avanç projecta de forma paradigmàtica quatre zones d'aparcaments (a més dels dos que ja hi ha), també proposa executar dos vials de trànsit rodat nous i dos vials de passeig. Aquesta ambició urbanística no es justifica per a un nucli de poc més de 300 habitants, el qual hauria de tenir plans de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural.


Seria necessari que aquest Avanç reculli actuacions en favor de la conservació de la tipologia tradicional, es respecti l'estructura urbana i es protegeixin les visuals i el paisatge com a elements essencials que li donen un caràcter especial.

És important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament
L'Avanç mereix major participació ciutadana i institucional
La delimitació del Lloc Històric no està prou justificada degut a la manca de normativa urbanística aprovada al municipi. Llavors és important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament.

També hauria de participar la direcció general de Recursos Hidràulics degut a la importància i existència dels sistemes hidràulics que formen part de la complexa xarxa urbana del nucli tradicional.

Els marges són elements culturals i paisatgístics que configuren l'entorn del nucli urbà i on l'Avanç no hi fa gaire menció. Per tant s'hauria de valorar i evitar possibles destruccions o alteracions futures. Instem que es contacti amb el Gremi de Margers de Mallorca per a demanar opinió.

Si es vol plantejar una modificació de la circulació interurbana, s'hauria de fer partícip a la direcció general de Transports, pel fet que la carretera que travessa el nucli forma part de la xarxa de carreteres i transports.

L'Avanç presenta manca d'estudis previs

Hem pogut observar que aquest document no presenta alguns estudis previs, que al nostre judici són de vital importància. Un d'aquests seria un Estudi econòmic i financer, el qual justifiqui demogràficament i econòmicament la modificació urbanística que es vol dur a terme. També s'han de relatar els recursos financers disponibles per a dur a terme dita modificació amb respecte per les normatives de protecció.

També s'hauria d'elaborar un Estudi d'impacte patrimonial a la Serra de Tramuntana segons marca la legislació d'espais naturals en el qual està immers el municipi d'Estellencs.

Estellencs, un enclau distingit a la serra de Tramuntana amb distintes declaracions que reafirmen els seus valors culturals i paisatgístics

La localitat d'Estellencs figura com a Paratge Pintoresc de Costa nord-oest a més de tenir la declaració de BIC com a Lloc Històric. També figura dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana al considerar-se una àrea d'especial interès i des de l'any 2011, el nucli urbà i tot el municipi estan integrats dins la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus valors etnològics i etnogràfics.

Resulta contradictori protegir la Serra de Tramuntana i al mateix temps posar en risc l'harmonia d'Estellencs.