15 de jul. 2021

ARCA demana la protecció urgent i recuperació patrimonial del Viver d'en Roca (S'Estanyol de Llucmajor).

Alerta a les administracions competents del lamentable estat i apel·la a la seva responsabilitat

ARCA ha dirigit escrits tant a l’Ajuntament de Llucmajor com a la Demarcació de Costes de les Illes Balears

 

 ARCA com a entitat que vetlla per la conservació del Patrimoni Cultural a Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a buscar una solució davant el lamentable estat de conservació que es troba el Viver d'en Roca, una construcció de tipus popular amb caràcter etnològic de primer ordre, on mantenien el peix viu que aprofitaven en altres èpoques els pescadors i els habitants de la zona.

ARCA demana una col·laboracio de l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a la restauració i conservació del Viver d'en Roca

Sabem que la Demarcació de Costes no actua en matèria de conservació del Patrmoni Cultural, però en aquest cas no hi ha cap interès públic confrontat amb la conservació del Viver d'en Roca. Aquesta zona d'accés rocós no es emprada com a àrea de bany per a la ciutadania, tot i que es trobi en un espai publico marítim-terrestre, sent una zona apta per al viver natural.

Llavors, és missió de l'Ajuntament de Llucmajor demanar ajuda de col·laboració a altres administracions per a conservar aquest espai patrimonial, com seria el cas del Consell de Mallorca i la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Aquesta construcció senzilla i popular se situa a la zona de domini públic marítim-terrestre, vora la zona dita l’Escar d'en Roca. Per això té un règim jurídic peculiar que prové, per exigències de l'article 132 de la Constitució i de la Llei 22/1988 de Costes.

Demanam acord amb la Demarcació de Costes de les Illes Balears

Demarcació de Costes hauria de garantir que en aquests moments s'eviti la degradació del Viver d'en Roca i l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir la seva conservació i manteniment. I també rebre l'autorització expressament per a la conservació del Viver d'en Roca com a una mostra de construcció etnològica

A més, ARCA recorda a l'Ajuntament de Llucmajor que no disposa d'un catàleg aprovat de béns patrimonials

ARCA considera necessària i útil per al poble de Llucmajor l'elaboració i aprovació urgent del catàleg de patrimoni històric i artístic i a més és exigible jurídicament perquè el Pla Territoria de Mallorca (PTM) ho preveu i disposa en el marc de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial.

Alguns dels immobles de la zona de costa mereixen una protecció de catàleg patrimonial i d'edificis històrics tant pel seu caràcter, com per la seva antiguitat, bon estat de conservació i bona implantació dins el paisatge urbà i costaner de S'Estanyol i Son Bieló. Alguns casos, a més, constitueixen en conjunt mostres de la construcció de principis del segle XX que tenen interès també com a llocs d'estiueig com per exemple les Cases de Son Bieló al carrer Via Mediterrània, núm. 52, magnífica mostra de cases de possessió costanera, pròpia de la zona, amb un estil eclèctic molt característic.

ARCA demana aplicar correctament la normativa urbanística i accions de bon govern per a la protecció de l’element cultural el Viver d'en Roca i la resta d’edificacions que s’ho mereixin

Les lleis balears urbanístiques en les seves normes d'aplicació directe garanteixen la protecció del patrimoni cultural i del paisatge marítim.

ARCA demana que s'apliquin els principis de la bona administració en quant a aquesta petició i que s'opti per la catalogació dels edificis i espais protegits de Llucmajor. Per aquest motiu s'haurà d'aprovar i elaborar un catàleg de patrimoni i mentrestant garantir la seva conservació.