19 de jul. 2018

L'Agència de Defensa del Territori dóna la raó a ARCA en relació a les denúncies presentades a la propietat del molí des Castellet (Calvià).

Primeres obres il·legals que ARCA va denunciar a unes
casetes de roter properes al molí des Castellet. Maig 2010.
ARCA va presentar les primeres denúncies davant l'Ajuntament de Calvià a l'any 2010, quan varem detectar que als terrenys propers al molí del Castellet, concretament a la parcel·la 225 del polígon 1 de Calvià, zona declarada com a ANEI, es duien a terme unes obres sense permís a unes antigues casetes de roter i la instal·lació d'una barrera que impedia passar pel camí que dóna accés al molí des Castellet, el qual es contempla segons el cadastre com a “via de comunicació de domini públic”.

L'Ajuntament de Calvià ens donà la raó i la propietat fou sancionada en aquell moment i es digué que la instal·lació de la barrera al camí d'accés, era una infracció urbanística molt greu i que no comptava amb llicència municipal.

VIII pujades reivindicatives organitzades des de l'any 2010

Barrera il·legal que no va permetre que la pujada reivindicativa
del 21 de desembre de 2014 es celebrés d'una forma normal.
La comissió pro-molí des Castellet, en la qual ARCA forma part ha organitzat fins a vuit pujades reivindicatives des de l'any 2010, demanant la restauració del molí des Castellet i la retirada de la barrera del camí d'accés. Fins al moment, tot i la il·legalitat d'aquesta, encara no s'ha retirat.

Obres il·legals reiterades

Tot i les sancions de l'Ajuntament de Calvià la propietat ha seguit duent a terme obres il·legals durant aquests darrers anys, les quals han estat denúnciades per ARCA, com ara la incorrecta intervenció que es dugué a terme al cintell del molí al novembre de 2014 o les obres que es dugueren a terme al camí d'accés al gener del 2015.

L'Agència de Defensa del Territori ha sancionat a la propietat amb una multa de 72.294 euros

Antic empedrat del cintell que va desaparèixer després
d'una desafortunada intervenció i sense permís al gener
de 2014.
L'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca ha sancionat a la propietat del molí des Castellet amb una quantiosa multa de 72.294 euros i obliga a:

  1. La demolició de les obres consistents en tancament de l'accés a la finca del camí de sa Font i consolidació parcial des Molí des Castellet.
  2. La restitució dels terrenys a l'estat anterior.
  3. El cessament definitiu dels actes i usos desenvolupats i de qualsevol servei públic.

L'Agència de Defensa del Territori ha informat a l'Ajuntament de Calvià

Maquinària pesada i sense permís va dur a terme unes obres
al camí d'accés al molí des Castellet al gener de 2015.
L'Ajuntament de Calvià ha estat informat al respecte i la propietat té l'obligació de presentar un projecte de restabliment per haver executat obres sense llicència i no legalitzables.


Aquesta decisió i sanció exemplar ens dóna el cònsol d'haver actuat amb coherència i constància sobre els valors que defensem, que són la conservació i respecte del Patrimoni Cultural de Mallorca i a la vegada és un missatge clar i contudent que la llei està per a complir-se.