19 de jul. 2018

ARCA exigeix a Cort que compri solars cèntrics a Pere Garau per a fer equipaments públics.

ARCA sol·licita a Cort que inverteixi a Pere Garau comprant un o dos solars cèntrics que permeti construir equipaments culturals i el Centre de Salut

Consideram que oferir ara un lloguer de 1.500€ per a un local, no és ni de prop el que necessita un barri amb greus mancances 
El barri necessita equipaments culturals i de tot tipus.

ARCA ho va plantejar al Consell de Gerència d'Urbanisme fa un any i el dimarts passat

ARCA, com a membre del Consell de Gerència d'Urbanisme ja va plantejar fa un any la urgència de comprar els pocs solars lliures i cèntrics que queden. Tan sols reverem bones paraules i cap acció.

Dimarts passat, a la darrera reunió del Consell de Gerència vàrem tornar a plantejar el mateix: és urgent la compra de solars i creació d'equipaments. Ens diguéren que havíen de trobar finançament. La resposta demostrava que no havia hagut voluntat clara de dotar d'equipament mínim una barriada a la que no s'ha fet cap inversió municuipal des de l'època d'Aina Calvo.

Darreres inversionsal al barri, els Plans E

A l'època d 'Aina Calvo, gràcies als Plans E, es varen millorar una sèrie de carrers principals i dotar aquests de contenidors soterrats, una acció molt encertada. També al final de legislatura amb unes restes de pressupostos es va crear la placeta proposada per ARCA i dedicada a Encarna Viñas a la confluència dels carrers Antillón i Luca de Tena.

De llavors aquí zero inversions al barri més poblat de ciutat amb una densitat de població i multiculturalitat que necessita una atenció especial.

No tenim cap equipament públic excepte el mercat i un centre de salut de lloguer i en condicions precàries.

ARCA va desenvolupar un estudi sobre el patrimoni de Pere Garau i el nostre compromís amb la barriada ha continuat.

En resum: intentar contentar ara el barri amb un lloguer de 1.500 € mensuals no aporta cap solució de futur i no és el camí. Demanam inversió real i finançament per a la compra de solars cèntrics i execució de projectes d'equipaments als mateixos.

Apostem per compensar l'oblit d'anys a Pere Garau. Ja tenim assumit que serà impossible crear cap zona verda perquè l'absurda planificació desenvolupista no ho permet. El barri més poblat de ciutat no té cap parc com no siguin la part central de les rodones de circulació: plaça Columnes i Plaça Miquel Dolç.

Invertim, doncs, en equipaments culturals i de salut que es cerqui un finançament ja.