18 de jul. 2018

ARCA apel·la a regidores i regidors de Palma individualment a no aprovar una normativa d'Ocupació de Via Pública que perpetua les errades de l'anterior

Avinguda Antoni Maura.
ARCA envia una carta a cada regidora i regidor de l'Ajuntament de Palma per apel.lar  la seva responsabilitat per intentar evitar en darrer extrem l'aprovació d'una normativa d'Ocupació de Via Pública que perpetua les errades de l'anterior, ja que pràcticament és idèntica.

Respecte a les terrasses, han de ser el més transparents possibles. No han de compartimentar i tapar la ciutat

Les terrasses haurien de ser el més transparents possibles; hem de veure les façanes a través d'elles, per tant únicament haurien de contenir taules, cadires i para-sols, de tamany limitat. Tot per evitar molèsties i per afavorir el paisatge urbà. Es podria plantejar permetre l'hivern les estufes que no impliquin renous, ni olors, ni emisions de gasos.

No haurien de tenir ni cartells, ni pissarres, ni jardineres, ni tests, ni mampares, ni barreretes.

Respecte a l'ocupació. El guany per a vianants és esquifit

S'haurien de recuperar més espai públic i central especialment a les places, tal i com s'havia promés, a les places com la d'en Coll, Weyler, la redona junt al Parlament, la de la Mercè.... la nova ordenació preveu un increment mínim de l'espai lliure i no dels espais millors i centrals.

Respecte als carrers, guanyar tan sols mig metre i tan sols a tres barris, és un guany molt esquifit.

Respecte a comerços i souvenirs. Duen l'estètica de la Plaja de Palma als barris i al Centre Històric

Plaça Major.
Els comerços, especialment els de souvenirs, omplen la façana de tot tipus d'estris ja que la nova normativa, idèntica a l'anterior, els ho permet. Això seria raonable a la Platja de Palma, però no ho és a la majoria dels barris de ciutat. Tenim casos a l'entorn de la Seu que podem qualificar d'agressió estètica, però que compleix normativa i la seguirà complint perquè res ha canviat.

ARCA ha proposat que es copïi la manera de fer de ciutats com Girona. Allà el respecte és absolut. A Girona veus la ciutat i els seus edificis, no hi ha res a les façanes que pugui alterar l'estètica, no obstant té el nombre de petits comerços per metre quadrat més elevat que coneguem.

Respecte al compliment de la legalitat. Es beneficia a l'infractor

ARCA creu que el privilegi de tenir terrassa no se li ha de donar a qualqú que no compleix la normativa de façana que estableix el PGOU: color, obertures, aires acondiciionats, rètols.... Sino, es produeix un agravi comparatiu amb qui sí compleix.

Les propostes d'ARCA assumibles i necessàries


Les nostres propostes consideram que són raonables, assumibles i necessàries. D'altre banda no són ni extremes ni impliquen merma de negoci pels bars i restaurants. El que sí impliquen les propostes d'ARCA és una millora estètica de la ciutat, una reducció de l'efecte pantalla i compartimentació que tanmateix amb la nova normativa continúa. També impliquen les propostes d'ARCA,  la preservació d'un actiu econòmic de primera magnitut que és la imatge de la ciutat i l'us amable també per a qui aquí habitam.