4 de febr. 2015

ARCA s'ha reunit amb la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca per tractar els elements patrimonials afectats per la construcció de l'autopista de Llucmajor a Campos

Barraca de cucurull al camí de Son Gabriela
ARCA s'ha reunit amb el senyor Josep Morell, coordinador cap de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca per tractar el tema de les al·legacions presentades per la nostra entitat el passat 12 d'abril de 2014, degut a la manca de resposta per escrit rebuda.

ARCA presentà una sèrie d'al·legacions al projecte de construcció de l'autopista de Llucmajor a Campos, el qual afectava a una sèrie d'elements patrimonials.

ARCA ha consultat l'informe d'exposició pública i no consta la Cova de Can Verdera

Segons la informació que ha pogut consultar ARCA, hem pogut comprovar com es protegeix l'avenc i l'entrada a la finca de Son Muletó. També es preserva l'antic traçat ferroviari i el pont metàl·lic. I al municipi de Campos, es preserva un safareig de proporcions considerables i la bassa de Son Salas.

Entrada a la cova de Can Verdera
Però, el més preocupant és que no hem vist cap referència sobre dues barraques, una de cucurull, situada al camí de Son Gabriela i una altra de volta rodona, situada devora l'antic traçat ferroviari.

Per últim, i encara més preocupant, no hem trobat cap referència sobre la cova de Can Verdera, inventariada al llibre «Corpus Cavernario Mayoricense» de J.A. Encinas i que fa la següent descripció: «Des de l'entrada al fons fa set metres, amb quasi cinc d'amplada i amb una altura d'uns dos metres. Una inscripció al coll del petit aljub interior informa d'haver-se realitzat al 1936 les obres d'acondicionament d'aquest habitacle troglodític i les quals la doten de llar de foc, pica d'escurar, fogó per cuinar, rebost i una menjadora per la bístia. A més regularitzaren el contorn tancant-la amb argamassa i emblanquinat amb cal. El sostre del portal de la cova presenta grans lloses».

Compromís per inventariar i topografiar els elements patrimonials, encara no recollits al projecte

Una vegada transmessa la nostra preocupació, on hem pogut veure que mancaven elements culturals presentats a les al·legacions del passat 12-4-14, hi hagut el compromís verbal d'enviar un topògraf i senyalar aquests elements que encara no estan recollits al projecte. A l'igual, encara estan a l'espera d'un informe de la Direcció Insular de Patrimoni Històric ampliat, degut a que l'informe inicial era insuficient.

Barraca de volta rodona
ARCA ha remès la mateixa informació a la Direcció Insular de Patrimoni Històric


ARCA ha remès la mateixa informació a la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca perquè estigui vigilant aquest projecte i cap dels elements presentats a les nostres al·legacions quedi sense protecció a l'inici del començament de les obres.