16 de febr. 2015

ARCA denúncia les obres del camí d'accés al molí des Castellet

ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres que s'estan duent a terme al camí que dóna accés al molí des Castellet (Calvià). 

ARCA no li costa que les obres tenguin permís a una zona ANEI

Fa una sèrie de dies que unes màquines estan treballant en aquesta zona declarada com a ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès) i estan enxamplant el camí d'accés al molí des Castellet, situat al polígon 1, parcel·la 225, al nord de la localitat de Calvià.

Sospitem que aquestes obres s'estan duent a terme sense cap tipus de llicència o permís, perquè es tracta d'una àrea protegida i per l'excesiu moviment de terres que s'està duent a terme.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Calvià i al SEPRONA

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Calvià i al SEPRONA que realitzin una visita tècnica a les obres que s'estan duent a terme al camí d'accés al molí des Castellet (Calvià).

També els hi ha demanat, que si es confirma que les obres s'han dut a terme sense permís, que l'administració obri un expedient sancionador al propietari i es tengui en compte que és una persona reincident en aquests tipus d'infraccions. Al mateix temps, hem demanat la paralització immediata de les obres.