7 de gen. 2015

ARCA demana la retirada de la barrera que dóna accés al molí des Castellet (Calvià)

ARCA ha denunciat davant l'Ajuntament de Calvià un fets molts greus ocorreguts el passat 21 de desembre de 2014, durant el transcurs de la “V Pujada reivindicativa al Molí des Castellet”, organitzada per la Comissió pro-molí des Castellet, on la nostra entitat forma part i que es compon de diferents entitats culturals que demanen la restauració i conservació d’aquest bé cultural i etnològic i que el accés públic al bé catalogat sigui pacífic, continuat i immemorial.

Una marxa reivindicativa que comptava amb tots els permisos fou condicionada pel tancament de la barrera

La marxa reivindicativa comptava amb tots els permisos, i així ho avala un escrit de la Delegació del Govern de les Illes Balears que autoritzava l’acte com a tal, al tractar-se d’un lliure exercici democràtic i de llibertat d’expressió per part de la ciutadania.

Un cop les persones que formaven part de la marxa reivindicativa arribaren al punt on es situa la barrera que dóna accés al molí des Castellet, aquesta es trobava oberta, i així ho poden acreditar els cossos i forces de la Guàrdia Civil, que ens acompanyaren fins a aquest punt. La sorpresa fou, quan el grup de persones que formaven part de la marxa pacífica, decidiren tornar a les seves llars, llavors varen veure la seva llibertat condicionada, al no poder sortir del camí, perquè la barrera havia estat tancada amb un pany. Les persones assistents varen tenir que esperar que la Guàrdia Civil obrís el pas i es pogués tornar lliurement a casa. La Guàrdia Civil i la Policia Local de Calvià prengueren acta i s'elaborà un informe sobre aquest incident.

L'Ajuntament de Calvià ja va decretar a l'any 2010 que aquesta barrera és il·legal

Cal recordar que la nostra entitat ve denunciant des de l’any 2010, el tancament del camí d’accés al molí des Castellet, el qual, segons referències cadastrals es considerat com a ús públic i serveix com a camí de servitud a altres finques del voltant. En un expedient d’infracció urbanística de l’Ajuntament de Calvià (Exp. 49/10-DU) amb número d’Acta 4. 194/10 diu el següent “Instalación de barrera para cerrar el camino careciendo de licencia municipal, que de acuerdo, con los datos catastrales se corresponden con uso agrario (Via de comunicación de dominio público) titularidad: Ayuntamiento de Calvià Poligono 1 Parcela 9147”.

Queda clar que aquesta barrera que dóna accés al molí des Castellet és il·legal, perquè es va posar sense permís municipal i perquè impedeix l’accés a altres propietaris de la zona.

ARCA demana una vegada més a l'Ajuntament de Calvià que la barrera il·legal que dóna accés al molí des Castellet sigui oberta i retirada immediatament, perquè no torni succeir un cas com el del passat dia 21 de desembre, on diferents ciutadans d’aquesta localitat varen veure limitada i condicionada la seva llibertat i mobilitat durant un espai de temps.