23 d’abr. 2014

ARCA demana a l'Ajuntament d'Andratx que vetlli per la conservació d'uns forns de calç a Cala Egos i Cala Blanca

Forn de calç a Cala Egos
ARCA ha pogut tenir coneixement del mal estat de conservació en el qual es troben dos forns de calç de Cala Egos, que figuren al catàleg de l'Ajuntament d'Andratx (EE 155 i EE 156). També hem pogut tenir coneixemet, d'un altre que es troba en direcció a Cala Blanca.

La pràctica d'esports motoritzats, com el trial que pateixen aquestes zones, provoca una alteració del paisatge i va en detriment de la conservació de béns patrimonials com aquests forns de calç, que tenen un important valor etnològic. 

La fitxa del catàleg muncipal parla d'un grau de proteció integral i també en l'apartat intervencions, especifica que cal netejar l'interior de bruticia que s'acumula, degut a que s'ha utilitzat com a femer. També recorda que cal consolidar les parets, perquè aquestes no acabin enderrocan-se.

ARCA ja va denunciar aquests fet al 2011

ARCA ja va denunciar aquests fets de bruticia a l'interior dels forns de calç de Cala Egos al maig de 2011. La fitxa de catàleg s'aprovà a l'octubre de 2012 amb les prescripcions que acabem de citar. Actualment, ens trobem que l'Ajuntament d'Andratx no ha actuat en aquest asuumpte.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament d'Andratx que actui en aquest assumpte

Forn de calç a Cala Blanca
1. Que l'interior dels forns de calç de Cala Egos i Cala Blanca siguin netetjats de fems i que es consolidin les seves estructures, perquè aquestes no caiguin.

2. Que es reguli en aquestes zones la pràctica d'esports motoritzats com el trial i s'adverteixi que està totalment prohibit fer servir un forn de calç o qualsevol bé patrimonial com a plataforma esportiva.

3. Que el forn de calç de Cala Blanca sigui inclòs al catàleg muncipal.