9 de nov. 2012

Valoració per part d’ ARCA de les decisions del Consell sobre Can Weyler

És una petita passa positiva però a totes llums insuficient.

Avui el Ple del Consell de Mallorca ha aprovat tan sols la inversió de 55.000€ per a la consolidació estructural de l’edifici de Can Weyler. Això és positiu, però sense dubta insuficient.  En qualsevol cas, esperam que aquesta inversió se faci realitat  amb urgència.

ARCA continuarà vetllant i cercant el consens per Can Weyler entre ciutadania i tots els partits polítics per a que aquest casal gòtic que va ser adquirit per l’administració sigui un actiu patrimonial en un futur el més ràpid possible.

Planificar el futur de Can Weyler
Planificar el futur, malgrat la crisi econòmica ho retardi, no costa doblers però garanteix un ús per un bé patrimonial de primer ordre. ARCA mantindrà l’atenció sobre aquest casal i el contacte amb tots els grups polítics per a crear i mantenir el consens.

Continuam sense rebre cap explicació satisfactòria sobre on són els doblers per a la rehabilitació que havien arribat des de Madrid.

Valoració sobre el Patrimoni de Sa Nostra
S’ha decidit que el personal tècnic del Consell de Mallorca comenci a fer un inventari i valori el Patrimoni de Sa Nostra per a protegir el que sigui adient. Esperam que aquesta iniciativa de començar el camí cap a la protecció d’aquells béns culturals de Sa Nostra que ho mereixin, sigui ràpida i efectiva. No n’hem de perdre cap pel camí.

Lamentam que no hagin deixat intervenir ARCA dins el Ple
D’altra banda lamentam que la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, no hagi volgut autoritzar al representant d’ARCA a intervenir durant la sessió de avui. No seria la primera vegada que es feia una excepció a la norma com a deferència cap a una entitat ciutadana que tan sols treballa per l’interès general del Patrimoni. No hem d’oblidar que ARCA va ser exclosa pels actuals responsables del Consell de Mallorca de la Ponència Técnica de Patrimoni Històric.

Cap comentari: