29 de nov. 2012

ARCA lamenta que el Ple de l’Ajuntament no aposti per Can Weyler

Avui hem intervingut al Ple


ARCA lamenta que els vots del PP hagin rebutjat una iniciativa per tal d’instar al Consell de Mallorca a donar prioritat a Can Weyler, un casal gòtic i antiga seu d’ARCA.

Des d’ARCA creim que no és suficient una feina de consolidació estructural, tot i que és imprescindible.

Des d’ARCA varem vetllar per Can Weyler quan era la nostra seu i varem afavorir la compra per part de l’administració. Ara tenim la gran preocupació de creure que si no hi té un pla d’usos previst i decidits amb unanimitat entre societat i partits polítics, l’edifici corri el risc de caure en un estat de degradació. D’altra banda continuam sense rebre explicacions satisfactòries d’on són els doblers que des del Govern Central s’havien destinat per la compra i rehabilitació de Can Weyler.

Esperem que trobarem noves vies per la implicació de l’Ajuntament de Palma.


Discurs d'ARCA 

Molt Honorable senyor batle, honorables senyores i senyors, ciutadanes i ciutadans de Palma:


L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) com a entitat preocupada i interessada en la defensa, conservació i preservació del patrimoni històric de Mallorca des de fa vint-i-cinc anys es presenta com a part interessada a la proposició numero 40 del grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de Palma en data de 29 de novembre de 2012, relativa a Can Weyler.

Can Weyler és un casal gòtic situat al centre històric de Palma, carrer de la Pau, 5, DECLARAT BÉ D'INTERÈS CULTURAL i catalogat al Catàleg Municipal de Patrimoni.

Can Weyler ha estat durant més de 20 anys la seu d'ARCA, un referent en quant a la preservació i conservació per a tot Mallorca d’aquest casal gòtic del centre de Palma.

ARCA durant aquests anys -com a arrendatària i com a entitat preocupada pel Patrimoni Cultural, va mantenir el casal, el va acondicionar en moltes de les seves dependències, en va estudiar la seva història, va promoure la declaració de BIC i va restaurar un dels principals valors arquitectònics del casal: les finestres coronelles i els arcs gòtics de la primera planta.

Per aquest motius, l'Associació veu amb molta preocupació el procés d’abandonament i degradació que està patint aquest edifici històric, des de la nostra sortida al febrer de 2011.

Un edifici d’aquestes característiques al trobar-se tancat i sense un manteniment mínim experimenta un procés ràpid de degradació, pel qual hem demant al Consell de Mallorca que intervengui aviat, sinó estaríem parlant d’una negligència que la ciutadania no entendria.

El passat 8 de novembre de 2012, el vice-president de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, va afirmar al Ple del Consell de Mallorca que durien a terme una inversió de tan sols 55.000€ per a la consolidació estructural de l’edifici de Can Weyler. Aquesta és una notícia positiva, però sense dubta insuficient.  En qualsevol cas, esperam que aquesta inversió se faci realitat  amb urgència, perquè quant més es demori aquesta intervenció el cost econòmic augmentarà i repercutirà damunt la hisenda pública. Però, encara podria ser pitjor i és que ens arriscaríem a perdre una joia històrica i arquitectònica.

ARCA com a part afectada en la compra-venda de Can Weyler va impulsar i seguir de molt a prop aquest procés, que es va dur a terme amb fons públics provinents del govern central, on s’especificava que amb aquests diners es comprava i es rehabilitaria Can Weyler.
L'impuls de la consellera insular Isabel Oliver i de tot l'equip de govern anterior, amb el parer unànime del Consell de Mallorca, va permetre aquella adquisició i l'inici d'uns treballs per arribar a un projecte de restauració i després de rehablitació amb un ús turístic i cultural per a la Ciutat i per Mallorca.

Lamentablement estam al punt inicial.A dia d’avui, Can Weyler és propietat del Consell de Mallorca, però és un casal totalment abandonat. Quin és el Projecte o el pla d’usos que tendrà Can Weyler?

Tenen consciència els responsables de patrimoni del Consell i d’aquesta ciutat que es tracta d'un bé d'interès cultural declarat en mans de la pròpia institució insular?
Saben els regidors municipals que d'aquesta manera estam perdent un Bé d'Interès Cultural de Palma i, al seu torn, de Mallorca?

Ja sabem que estam en una forta etapa de crisi. Però això no ha de suposar perdre patrimoni, sobre tot si aquest patrimoni té possibilitats d'usos culturals i turístics atractius per al centre de Palma. No basta oferir una Nit de l'Art comercial o una Nit del Born ni mercats nadalencs, és necessari jugar a favor de les inversions culturals i aquesta, restaurar i rehabilitar Can Weyler, n'és una principal.

L'Ajuntament no n'és propietari, ja ho sabem, però és corresponsable de tot el que passa a Palma i té la possibilitat d'incidir en l'estat d'un edifici públic de la magnitud de Can Weyler.

Finalment, una qüestió que ens preocupa com a entitat ciutadana: a on són els doblers que hi havia per a rehabilitar aquest casal? En aquest sentit, demanem transparència, per saber que s’ha fet d’aquesta partida, perquè la ciutadania ho demana constantment i Can Weyler ho necessita urgentment, perquè no acabi com altres exemples de mala gestió patrimonial per part de l’administració pública, com Can Serra, Can Fàbregues,  Raixa,...

El projecte de conservació i rehabilitació de Can Weyler no pot esperar més i en aquest sentit, ARCA compromesa en la conservació del patrimoni històric de Mallorca s’uneix a la moció per a la rehabilitació de Can Weyler, perquè aquest casal recuperi el seu esplendor i pugui ser un escenari social, cultural i patrimonial de primer ordre, al centre històric de Palma.

ARCA demana seny a les institucions i ofereix la seva col·laboració com sempre (encara que la treguin defora de la Ponència Tècnica de Patrimoni) per recuperar aquest edifici del gòtic civil per a la ciutadania com a referent viu del patrimoni de la nostra ciutat. Un projecte de restauració viu i en directe seria una magnífica oportunitat per visitar i mostrar Can Weyler, una bona ocasió per rellançar els valors patrimonials de tot el centre històric de Palma (basta recordar el paper que ha jugat la restauració de la catedral vella a Vitòria). Si hi ha una inversió per al turisme cultural, útil i perdurable, aquesta és per a la restauració de Can Weyler!

PALMA, 29 DE NOVEMBRE DE 2012