13 de nov. 2012

ARCA denuncia la invasió estètica i il•legal per una empresa internacional al centre de Palma


ARCA demana la retirada immediata dels rètols i els decorats de la façana del comerç instal·lat recentment a la via Alemanya número 8, a l’edifici Can Salas

L’edifici Can Salas està catalogat pels seus valors patrimonials

L’Eixample de Palma no és un polígon industrial. Pets and Company no pot envair estèticament una illeta que es conserva amb uns edificis de principis del S. XX.

La fitxa de Catàleg de l’edific Can Salas especifica que les façanes s’han de mantenir inalterades i fins i tot en quan a modificacions permeses especifica: “Les modificacions de l’interior no han d’alterar ni la tipologia ni la disposició de les façanes”

Per tot això hem demanat a l’Ajuntament de Palma que es procedeixi a una ràpida inspecció per tal d’obligar a la retirada de tots els elements que cobreixen la façana. ARCA ha comunicat a les persones responsables de l’Ajuntament de Palma que l’alteració estètica de la façana produïda a l’edifici de via Alemanya núm. 8, conegut com a Can Salas, és il·legal ja que afecta a un edifici catalogat.

ARCA demana que de manera urgent s’actuï sobre el comerç instal·lat allà, Pets and Company, per tal de procedir a la retirada de tots els elements que cobreixen de manera ostentosa la façana i prendre les mesures adients sancionadores en cas que fos pertinent.

L’esmentat comerç hauria de presentar un projecte de retolació a la comissió de Centre Històric i Catàleg i rebre prèviament la seva autorització.

L’estètica de les instal.lacions comercials, tema pendent

Aquest és un cas evident en que la legalitat està de part del Patrimoni. L’edifici età catalogat i tot el recobriment i retolació de la façana ha de ser retirat i substituit per un element discret que no deteriori la imatge estètica del conjunt.

Però hi ha molts altres casos en que els interessos dels comerços per fer-se veure, fan malbé el nostre paisatge urbà. Palma en aquesta qüestió té una assignatura pendent i des d’ARCA convidam a prendre iniciatives que redundin el l’interès general de conservar la personalitat de l’estètica dels nostres barris de l’Eixample. A la llarga tothom sortirà beneficiat.