27 de set. 2012

La Conselleria de Turisme es mostra receptiva a les propostes d’ARCA sobre habitatges vacacionals als centres històrics de Palma i dels pobles


També agradaren les propostes d’ARCA sobre  plans municipals anuals de gestió patrimonial i l’establiment de rutes senderistes.

El passat dimecres representats d’ARCA, Pere Ollers i Josep Masot, es reuniren amb el Conseller de Turisme i el Director General, Sres Delgado i Martínez, a fi d’exposar personalment els punts que envers el patrimoni es podrien millorar reglamentariament respecte de la Llei Turística.

Els punts tractats foren els següents:

1) La possibilitat que els habitatges unifamiliars entre mitgeres als centres antics del pobles i els habitatges parellats situats a les possessions o a les cases de pagès, puguin ser habitatges vacacionals. Aquest fet ajudaria a premiar i a afavorir la conservació de l’autenticitat dels centres antics i les cases de pagès. En aquest punt el conseller es mostra receptiu a estudiar la possibilitat de que, via reglament, es puguin incloure aquestes dues categories.

2) Igualment ARCA proposà a la Conselleria que s’establís, via reglament, l’obligatorietat que anualment els Ajuntament presentin a la Conselleria un pla de gestió turística del recursos patrimonial, que permetés mantenir actualitzada i coordinada la informació sobre els recursos turístics patrimonials de cada municipi.

3) Igualment es sol·licità que s’obligàs al Consell de Mallorca a incloure dins els Plans de desenvolupament turístic les rutes senderistes de llarg recorregut com element desestacionalitzador, al igual que ja passa amb el ciclisme, instant a la vegada a l'aprovació de la Ruta de Pedre en Sec i la ruta LLUC-ARTÀ.

Creació de dues rutes de llarg recorregut aprofitant tot allò que ja existeix
En aquest sentit ARCA proposà que s’estudiï la creació de dues rutes de llarg recorregut per a vianants que uneixi Palma amb Artà, per la Serra de Llevant, unint els santuaris (Cura, Sant Salvador,etc i ermites), i una altra pel centre de l’Illa. La conselleria de Turisme igualment es mostrà receptiva a estudiar-ho.

Cap comentari: