14 de set. 2012

El Terreno un barri encara a preservarLes darreres notícies aparegudes sobre el barri del Terreno ens han posat en alerta, sobre la intenció que té l’Ajuntament de Palma de descatalogar l’immoble situat al carrer de Joan Miró, 75 (antiga discoteca Black Cat) per petició de la propietat.

En aquesta contrada del carrer de Joan Miró es troben alguns exemples arquitectònics de primer ordre. La casa de la qual parlem es troba flanquejada per l’edifici a Josep Noguera (Joan Miró, 73) obra d’estil Art Déco de l’any 1932 i projectat per l’arquitecte Francesc Casas i per l’edifici Can Noguera (Joan Miró, 77) obra d’estil regionalista de la década dels anys’20 i projectat per l’arquitecte Guillem Forteza Pinya. També cal afegir, que a la part posterior d’aquest edifici es troba el portal de Son Catlaret o Can Vilella, projectat a 1777.

Com podem comprobar és una illeta que presenta interessants exemples arquitectònics des del punt de vista històric, cultural i patrimonial, motiu pel qual es troben catalogats i protegits a nivell legal.

L’edifici de Joan Miró, 75 segurament no tengui el mateix valor artístic dels que acabem de comentar. També cal afegir, que l’ús com a discoteca d’aquest immoble durant molts d’anys ha deteriorat la seva imatge interior i exterior. Però si analitzem l’immoble detalladament i ens l’imaginem sense l’horrible entrada, veurem que és una d’aquelles cases típiques de la zona i amb un estil propi, contemporània als dos sensacionals edificis que la flanquetjen.

Les conseqüències poden ser irreversibles per a la barriada

Si és permet la descatalogació d’aquest immoble s’obri la via, perquè es pugui rompre aquest consens històric i estilístic en aquest conjunt de cases del carrer de Joan Miró. El Terreno es va déixar degradar i és va déixar derruir, ara no podem permetre més destrucció, ni alteracions urbanístiques que modifiquin la imatge del que fou un dels millors barris de Palma.

Cap comentari: