21 de set. 2012

ARCA insta a les Administracions a la protecció i adquisició de la porta exterior de l'Almudaina de Gumara (El Temple)

Els tècnics d'ARCA han pogut comprovar que la porta exterior de Gumara  (El Temple, carrer de Mateu Enric Llado)és perfectament  recuperable,   ja que conserva el pas d'entrada amb al seva volta i tot el parament  exterior de la murada. Actualment aquesta porta es troba darrera un  petit habitatge que pertany al convent de les Trinitàries. A més la  Porta té connexió amb la resta del recinte del Temple.

No hem d'oblidar que aquesta porta,  juntament amb la porta de la  Gabella de la Sal i la porta interior del Temple ( Torres de Gurama),  és de les més antigues de ciutat i sens dubte millor conservades.

Des de l'Ajuntament de Palma s'han iniciat gestions per l'adquisició  de l'esmentat habitatge, per la qual cosa, i davant l'evidència del  bon estat de  la històrica porta, consideram urgent  i necessari dur a  terme la seva adquisició  a fi de, d' una banda assegurar-ne  l'adequada protecció i d'altra   donar la possibilitat de en el seu  dia enderrocar l'habitatge i recuperar la porta. Creim que una  iniciativa com aquesta ha de tenir el suport del Govern de les Illes  Balears i del Consell de Mallorca.

Inversió no molt elevada

No sembla que sigui una intervenció excessivament costosa donades les  reduïdes dimensions de l'habitatge i de la porta. Sens dubte. Fer cas  d'aquesta proposta d'ARCA  redundaria en  un benefici immediat per a  la ciutadania i pel nostre patrimoni.


Dibuixos: Rafael De Ysasi. Publicats al llibre Palma de antaño (La Foradada, 1998).

Cap comentari: