16 de des. 2011

ARCA demana major control per les obres realitzades a Sant Antoniet

ARCA vol fer constància de les obres de reforma i remodelació que s’estan duent actualment a terme als números 28 i 30 del carrer de Sant Miquel. El conjunt arquitectònic conegut com a SANT ANTONIET es troba inclós al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Historic, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Palma. A conseqüència de les obres s’ha modificat la configuració estètica de les finestres de la façana.

L’encarregada de dur a terme aquestes obres és l’empresa PULL & BEAR ESPAÑA, S.A que compta amb una llicència municipal concedida el 27/09/11 per a les obres de reforma del local comercial del carrer de Sant Miquel 28 cantonada amb la plaça de la Mare de Déu de la Salut. El més sorprenent de tot és que aquest projecte no ha passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg, com marca la normativa urbanística i també cal dir que al projecte no s’indica res sobre les obres que es realitzen a les finestres de la façana, el que ens fa entendre la irregularitat d’ aquesta acció.

ARCA veu clarament una modificació de la façana original sense autorització, perquè el grau de protecció d’aquest edifici no ho permet i conseqüentment ha demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca que desplacin a un tècnic fins al carrer de Sant Miquel 28-30 perquè avaluin el canvi que ha sofert aquesta façana.

També hem demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca, com a entitats competents en matèria de patrimoni històric, que obliguin a l’empresa executora de les obres a restituir les finestres al seu estat original.

Per últim, també hem requerit un major control públic d’aquest projecte d’ara endavant, per evitar futures alteracions d’aquest conjunt històric.