8 de març 2011

ARCA ES DEMANA ON ÉS L’ESCUT ORIGINAL DE LA POSSESSIÓ DE SON ESPASES VELL

El treball que s’està duent a terme en aquests moments, no presenta cap criteri científic i rigurós.

El passat 17 de novembre de 2010 ARCA va fer constància de la desaparició de l’escut de la possessió de Son Espases vell durant el transcurs de les obres del nou hospital.

A dia d’avui, l’escut original encara es troba desaparegut i la nostra entitat no ha tengut cap tipus de resposta. A tot aquest tema, encara és més greu la replica de l’original que s’està fent, la qual no segueix el patrons històrics i estílistics que hauria de tenir un treball artístic, que s’apropa a la vulgaritat.

Cal recordar que la possessió de Son Espases de vell és titularitat de la Conselleria de Salut del Govern Balear i en aquests moments s’està fent una intervenció per tal de rehabilitar-la, el que ha provocat la desaparició d’aquest emblema. Com sempre deim, tota intervenció damunt el patrimoni històric ha de ser sensible i acurada, però en el cas que ho faci l’adminstració pública se li a de demanar un major rigor i transparència.

La possessió de Son Espases vell està catalogada per l’Ajuntament de Palma amb una protecció de tipus B i en quant a aquest punt senyala el següent “Restaurar el que era l’antic portal d’ingrés a les cases (avui a la façana de ponent), amb l’escut dels Espases”.

La preocupació de la nostra entitat radica en saber on és ara mateix aquest emblema i que s’en ha fet d’ell. En aquest sentit hem demanat a la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear i a la direcció insular de patrimoni històric del Consell de Mallorca.

1. S’aturi aquesta intervenció, per la manca de rigor científic amb la qual s’està duent a terme.
2. S’informi a aquesta entitat de l’estat de conservació i ubicació de l’escut original de la possessió de Son Espases vell.
Seqüència fotogràfica:
Fotografia esquerra: Any 2009.
Fotografia central: Novembre 2010.
Fotografia dreta: Març 2011.
Fotos: Roberto Fernández.

Cap comentari: