18 de nov. 2010

L’Ajuntament de ses Salines vol dur endavant una destrucció patrimonial a l’estil de la destrucció del pont des Tren de Palma

El Consell de Mallorca ho ha d’evitar si no vol ser còmplice d’un fet tan reprovable.

Si el Consell de Mallorca no fa passes per evitar-ho, es pot consumar una de les majors demostracions de menyspreu pel patrimoni etnològic i històric dels darrers anys a la nostra Comunitat. Els autors de la malifeta seran els responsables polítics del consistori de ses Salines i els representants dels mateixos partits al Consell de Mallorca si no ho eviten.

Recordem els fets
ARCA va descobrir l’existència del darrer quarter de carabiners que quedava intacte a la nostra comunitat, a sa Colònia de Sant Jordi. El consistori llavors encapçalat per batlle socialista, el Sr. Sebastià Burguera va ignorar tots els informes tècnics de la UIB, historiadors independents, d’ARCA i del mateix Consell de Mallorca per tal que ho protegís com a element catalogat i fins i tot va procedir a l’esbucament d’un 40% de l’immoble. La direcció insular de Patrimoni històric del Consell de Mallorca va aturar la seva destrucció.

Desprès d’aquests fets, la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca va aprovar la protecció com a Bé Catalogat del Quarter de Carabiners i a més exigí la restitució d’allò que havia estat destruït. Aquesta votació es va guanyar gràcies als vots de la majoria de les entitats civils representades a la comissió i en contra del vot del Director Insular de Patrimoni. De manera incongruent els responsables de Patrimoni continuaven diguent que l’immoble s’havia de protegir però havia de ser l’Ajuntament qui ho fes. Es veu que no els havia bastat la demostració de voluntat destructiva del consistori saliner.

Quan s’havia de traslladar la decisió de la Ponència Técnica a la Comissió Insular d’Urbanisme i Patrimoni per la ratificació política, es va aturar la tramitació perquè de cop els hi varen entrar dubtes de si Mallorca podia protegir un bé que tot i estar aquí el propietari sobre els papers era Madrid. Aquest dubte està suficientment aclarit per la jurisprudència i la consulta en sí és un insult a la autonomia de les decisions de la nostra comunitat. Evidentment que Mallorca pot i ha de decidir sobre que un immoble de valors històrics es conservi i no s’esbuqui. En realitat a criteri d’ARCA ha estat una maniobra per guanyar temps i disminuir la pressió de les entitats ciutadanes.

La contesta de Madrid ha arribat dient que a ells els competeix protegir (què havien de contestar si li posaven en safata?) però que si li enviaven informació estudiarien la conservació de l’immoble.
Quina ha estat la reacció del Consell? No ho sabem però la del consistori de ses Salines sí, el seu batlle de UM, el Sr. Lladonet vol tomar el quarter ja. Què diuen ara els responsables del Consell de Mallorca que volien que fos l’Ajuntament que ho catalogués? S’han adonat que no ho pensen fer ni ara ni abans ni mai? Els responsables del Consell de Mallorca no poden mirar cap a un altre costat, igual que va fer l’Ajuntament de Palma davant la destrucció del pont des Tren. Serien còmplices tots.

Aquesta seqüència de fets pot tenir unes conseqüències nefastes pel patrimoni de les Illes per molts motius:
1. Perquè es pot perdre per sempre l’únic quarter de carabiners que quedava intacte i és una part molt important de la història social, econòmica i etnològica de Mallorca.
2. Perquè és botar-se una decisió democràtica d’una Ponència Tècnica amb representació de les entitats ciutadanes tan sols perquè es va guanyar la votació en contra del vot del president, representant polític. Si és aquesta la regla de joc, potser ens haurem de replantejar quin concepte de democràcia es manega.
3. Perquè és posar en perill la decisió autònoma de protegir el patrimoni deixant en mans de Madrid, per conveniència puntual, allò que ens pertoca a nosaltres.

Per tot això demanam que de manera immediata a la presidenta de la Comissió Insular d’Urbanisme i Patrimoni i a la Direcció Insular de Patrimoni que actuïn per evitar la destrucció del Quarter de Carabiners de sa Colònia de Sant Jordi i el declarin Bé Catalogat.

L’Ajuntament podria cometre un delicte.
ARCA vol recordar al consistori de ses Salines que és un delicte destruir un bé patrimonial malgrat no estigui catalogat. El Quarter de Carabiners té valors patrimonials reconeguts per nombrosos informes a més del que va emetre el Consell de Mallorca amb data de 11 de maig de 2009 al qual es reconeixien els valors etnològics de l’immoble.