22 de nov. 2010

ARCA ES DEMANA ON ÉS L’ESCUT DE LA POSSESSIÓ DE SON ESPASES VELL

ARCA vol fer constància de la desaparició de l’escut de la possessió de Son Espases vell durant el transcurs de les obres del nou hospital.
La possessió de Son Espases vell comptava amb un escut de la família Espases superposat sobre la clau de l’antic portal forà, però a dia d’avui, sense saber el motiu aquest ha desaparegut.

Cal recordar que la possessió de Son Espases de vell és de titularitat pública i en aquests moments s’està fent una intervenció per tal de rehabilitar-la, el que ha provocat la desaparició d’aquest emblema. Com sempre deim, tota intervenció damunt el patrimoni històric ha de ser sensible i acurada, però en el cas que ho faci l’adminstració pública se li a de demanar un major rigor i transparència.

La possessió de Son Espases vell està catalogada per l’Ajuntament de Palma amb una protecció de tipus B i en quant a aquest punt senyala el següent “Restaurar el que era l’antic portal d’ingrés a les cases (avui a la façana de ponent), amb l’escut dels Espases”.

La preocupació de la nostra entitat radica en saber on és ara mateix aquest emblema i que s’en ha fet d’ell. En aquest sentit hem demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca:

1. Que es torni a col·locar aquest escut al seu lloc original.
2. Que se’ns informi de l’estat de conservació i ubicació de l’escut de la possessió de Son Espases vell.

LA LLINDA DE SON FUSTER VELL

ARCA vol recordar la desaparició d’un altre element d’un possessió de titularitat municipal, que ja denunciarem el passat mes de maig.

La llinda del portal forà que dóna accés a la clastra de la possessió de Son Fuster vell es troba desapareguda des del mes de maig. A dia d’avui només s’observen els brancals d’entrada. La llinda presentava una curiositat, emmarcava al centre quatre rajoles que dibuixaven l’anagrama de Jesús (IHS).

De moment no hem rebut cap resposta per part de l’Ajuntament de Palma, el qual hauria de donar explicacions al respecte. Cal recordar que ARCA va catalogar aquest possessió en el període de novembre de 2009 a gener de 2010.

El cas de la desaparició de la llinda és un agravi més cap aquest possessió, després de la desafortunada rehabilitació amb diner públics de l’any 2006.

Cap comentari: