1 de set. 2009

ARCA denúncia públicament l’esbucament de les cases de Son Santiscle


La nostra associació havia demanat la seva protecció des de 2005

Les cases del rafal de Son Santiscle —o del Rafal, com també eren conegudes—, situades davant l’estadi de futbol de Son Moix, foren enderrocades sense pietat el cap de setmana del 22-23 d’agost.
Des d’ARCA, se’n demanava la protecció des de l’any 2005, quan transcendí la notícia que sobre els seus terrenys i els de les finques veïnades (Cals Pastors, Ca les Bieles i Can Fontet) es projectava un polígon industrial i de serveis. La petició s’englobava dins una acció molt més ambiciosa: demanar l’ampliació del Catàleg de Protecció d’Edificis de Palma (PGOU), ja que des de 1994 no es revisava i n’havien quedat fora multitud de béns patrimonials dignes d’esser protegits. S’intentà sense èxit la passada legislatura (2003-07), quan al capdavant d’Urbanisme hi havia Javier Rodrigo de Santos, i es reprengueren les negociacions amb el pacte de centreesquerra, també sense cap resultat satisfactori.
Aquesta situació de desprotecció és la culpable que cases com les del rafal de Son Santiscle hagin pogut esser esbucades amb total impunitat.


La no-ampliació del referit Catàleg ha provocat que els darrers anys s’hagin perdut a Palma o estiguin en perill de desaparició molts de béns immobles, com per exemple: Son Mosson, Can Granada, Son Cabrer, Son Malferit, Son Güells, Son Falcó, Son Sastre, l’hort de les Ànimes, Ca na Melis, Ca na Vinagre, Son Fornari, Son Groc, Ca l’Eriçó, Son Valentí, Son Ametler, la Teulera i un llarg etcètera. A tot això, cal sumar la destrucció indiscriminada de molins, safareigs, sínies i síquies. Actualment, la zona de Ciutat amb més perill de destrucció imminent de béns es troba a la zona de llevant, entre la via de cintura i Son Ferriol (d’oest a est) i entre la carretera de Sineu i el Coll d’en Rabassa (de nord a sud).

El rafal de Son Santiscle, una mica d’història

Les cases del Rafal tenien clastra, tancada pels quatre costats per cossos de diferents alçades i volums. El conjunt datava del segle XVIII, amb ampliacions i reformes del XIX. El valor d’aquest conjunt —a part de veure’s amenaçat pel creixement urbanístic i l’abandonament— raïa en el fet de constituir una bona mostra de l’arquitectura rural tradicional, de la qual queden escassos exemples a la zona.

ARCA demanarà explicacions als responsables municipals, ja que és evident que la transformació dels usos del territori, si hi ha voluntat política, és compatible amb el respecte al patrimoni i a la historia. O hi ha un canvi d’actitud clara i immediata o les pèrdues es comptaran per desenes.

Text i imatges: Roberto Fernández Legido


dBalears.cat 2-9-2009 Arquitectura rural dilapidada


diariodemallorca.es 1-9-2009 ARCA denuncia el derribo de las casas de Son Santiscle

Última Hora 29-9-2009 Cort autorizó el derribo de las casas históricas de Son Santiscle