23 de des. 2008

ARCA denuncia l’immobilisme de les administracions per protegir el patrimoni

Durant la passada legislatura, els qui eren a l’oposició (i ara governen) no cessaren en la denúncia constant del malbaratament del patrimoni. Ara que tenen l’oportunitat de posar-hi remei, veim com, malauradament, que alguns aspectes continuen exactament igual. Vegem-ne alguns exemples il·lustratius.

Son Oms: Des de novembre de 1998, s’han presentat diversos projectes de restauració i consolidació de la torre de defensa de Son Oms —dels segles XIV-XV— que finalment no s’han duit a terme. El 26 de març de 2007, el Consell de Mallorca concedí una subvenció de 16.619,73 euros per restaurar aquest Bé d’Interès Cultural. Davant la deixadesa de l’Administració i de la propietat, el Grup per l’Estudi de les Fortificacions Balears (GEFB) i ARCA ho denunciaren, ja que la torre amenaça ruïna. Es produeix un canvi de govern i entren dins les diverses administracions aquells que, quan eren a l’oposició, criticaven amb duresa el passotisme dels anteriors gestors. El 28 de gener de 2008, el nou director insular de Patrimoni Històric, Gabriel Cerdà Buades, envià una carta a ARCA per comunicar-li que en qüestió de dies es començarien les obres de restauració i consolidació de la torre. Som a finals de desembre de 2008 i encara no s’hi ha fet cap actuació.

Son Cabrer: El 4 d’octubre de 2007, una torbonada assolà Ciutat. El vent s’endugué bona part de la teulada de les cases de Son Cabrer, que són propietat de l’empresari d’oci Bartomeu Cursach Mas i de l’arquitecte Joan Bartomeu Seguí i que estan protegides pel Catàleg de Protecció d’Edificis de Palma, amb un grau de protecció B, és a dir, una protecció estructural, que obliga els propietaris a mantenir, almenys, l’estructura de les cases en condicions. Les successives pluges que han caigut a la zona ho han fet dins les cases, ja que les teulades presenten enormes forats. Això ha provocat que l’aigua es filtri dins l’estructura i hagin sortit unes enormes taques d’humitat visibles perfectament des de la carretera de Valldemossa i el camí dels Reis. ARCA ho ha denunciat en reiterades ocasions, davant els mitjans i davant les comissions de patrimoni pertinents. Més d’un any després, tot continua igual.


Son Mosson: Les cases de Son Mosson quedaren aïllades dalt d’un turonet quan es construí l’aeroport i l’autopista de Llucmajor. Es poden veure des d’aquesta autopista al revolt de la sortida de Cala Estància. La intenció d’AENA és d’esbucar-la, ja que, segons al·leguen, constitueixen un obstacle per als avions que entren per la pista propera. Tanmateix, cap mapa de navegació aèria els considera un obstacle a derruir, i la prova és que durant els més de 50 anys de funcionament d’aquest aeroport mai no havien molestat. Des d’ARCA, hem mantengut reunions amb representants d’AENA, Ministeri de Cultura, delegació de Govern, Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, però ningú s’ha pronunciat a favor de la seva conservació.

Ca na Vinagre: L’estiu de 2008, foren esbucats un dels dos molins de Ca na Vinagre i la casa. Aquesta finca havia quedat immersa dins el polígon industrial i de serveis de Son Morro. Se situava arran de la carretera de Sineu. L’estiu de 2007, quan la urbanització del polígon ja estava pràcticament feta, encara hi havia la casa de Ca na Vinagre —que semblava que s’havia emprat com a magatzem d’obra—, dos molins i un safareig ple d’aigua. Entre finals de 2007 i principis de 2008, un dels dos molins —l’únic que es conserva actualment— havia estat restaurat. L’estiu de 2008, foren enderrocats la casa i l’altre molí, que tenia un disseny molt peculiar i del qual n’hi havia pocs exemplars. També fou rebaixada l’alçada de les parets del safareig i l’ompliren de terra. Cal recordar que els qui ara governen —quan eren a l’oposició— denunciaren en nombroses ocasions la sagnia patrimonial que es feia en aquest polígon de nova creació —i a la zona de llevant en general—, on no es conservaven nombrosos molins, safareigs, sínies i cases d’hort.