18 de juny 2007

A favor del conjunt històric Ses Olleries (Santa Eugènia)

Divendres 15 de juny, com a president d'ARCA, vaig participar en un col·loqui sobre Els aspectes positius dels Conjunts Històrics (BIC), a Santa Eugènia, convidat per Salvem Ses Olleries. Va donar informació a prop de 80 persones sobre els elements jurídics dels conjunts històrics, com podria ser el cas de Ses Olleries. Va indicar els deures que pertoquen als propietaris i també els factors positius que la legislació preveu: els beneficis fiscals, les mesures de foment, l'augment del valor dels béns, la promoció pel llogaret i pel conjunt. Després, va contestar moltes preguntes del públic que demostraren l'interès que hi ha sobre Ses Olleries i sobre la conservació d'aquest conjunt històric pendent de declarar pel Consell de Mallorca. Un dels temes estrella fou el problema de les autoritzacions d'obres en conjunts històrics. La gent estava mal informada i temia que en l'espai del conjunt hagi de demanar permís al Consell (a Palma). Vaig explicar la importància del Pla Especial que ha d'aprovar l'Ajuntament per donar els permisos. També es va promoure un intens debat entre diferents persones del públic sobre les qüestions del col·loqui. Tot plegat demostra que arrela l'interès pel patrimoni a Mallorca i que no és cert que hi hagi desinterès. Així mateix queda clar que és necessari fer mlta pedagogia: explicar ben bé a tothom les implicacions dels BIC.
Pere Ollers Vives