7 de juny 2007

ARCA denuncia la destrucció del molí de Son Groc

La nostra entitat s’ha fet ressò, de bell nou i malauradament, d’un atac indiscriminat cap a un element patrimonial i molt característic de la nostra illa.
L’element en qüestió, es tracta d’un molí aiguer, situat devora l’Estadi Balear, dins del perímetre de construcció de la urbanització Son Guells. El molí pertanyia a les cases de Son Groc, esbucades a l’any 2005. Aquestes, ja eren documentades a l’Apeo de 1818, on el seu propietari era Àgueda Cabanelles, tenia casa i set quarterades de primera qualitat amb morers i figueres.

Els molins representen un símbol de la Mallorca tradicional i son elements protegits pel catàleg municipal de Palma i corroborat per la comissió insular de patrimoni.
Llavors, amb bases legislatives, assegurem que s’ha complit una irregularitat a l’hora de derruir aquest molí.

La nostra entitat ha demanat davant la Comissió de Centre Històric i Catalogació (Ajuntament de Palma) i al Consell de Mallorca que:

1. Facin complir el seu paper i sancionin al promotor amb una multa exemplar per haver atemptat contra un element de caire patrimonial i protegit pel catàleg municipal.

2. En la mesura possible, exigir al promotor la restitució d’aquest bé i complint un procés de protocol, perquè aquesta restitució es faci, per recuperar l’element patrimonial, en el seu estat original. Per evitar precedents recents, molt lamentables com tots sabem.

Volem recordar que aquesta zona al començament de la Ctra. de Manacor, està patint un fort creixement urbanístic durant els darrers temps. És una àrea on hi ha altres elements arquitectònics d’ús rural i que es veuen amenaçats per aquesta voragine constructora.

El cas que denunciem avui, no és aïllat, tenim un precedent molt proper en el temps, el passat mes de setembre 2006, ja denunciarem la destrucció de les cases de Son Neo (o Son Malferit), on en aquest cas, es respectà el molí, però es desmuntaren les aspes d’aquest, tot i les nostres reclamacions a gerència d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma, aquestes no han estat ateses a dia d’avui.

Volem alertar de nou, del perill que corre dia a dia el nostre patrimoni, llavors esperem que capítols com aquest no es tornin a succeir i que l’administració actuï de forma competent i responsable, per no perdre un llegat, uns valors i una identitat que ens han format com a poble.


Son Neo (o Son Malferit): Abans i després de la seva destrucció, setembre 2006