21 de març 2022

ARCA insta al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Sóller a un control arqueològic a uns terrenys sensibles situats al port de Sóller.

ARCA com a entitat que vetlla pel Patrimoni cultural de Mallorca veu preocupació el futur projecte urbanístic que es vol dur a terme a un solar del port de Sóller, situat entre els carrers de la Marina, 20 i Jaume Torrens.

La zona podria contenir restes del segle XVI i fins i tot romanesSegons la informació de persones especialistes en la matèria i la fitxa d'ampliació del catàleg de l'Ajuntament de Sólller (la qual fou elaborada per una empresa privada), en aquesta zona que es vol iniciar una obra, hi hauria evidències d'un fossar del segle XVI i restes romanes d'un suposat port d'aquella època.

ARCA s'ha adreçat a les administracions competents per evitar l'expoliació o pèrdua d'uns béns arqueoloògics

L'Ajuntament de Sóller i el Consell de Mallorca han de fer valer les seves competències en matèria de patrimoni històric, urbanisme i medi ambient i per tant han de dur a terme un treball d'inspecció urgent per evitar que el treball de les obres provoqui la pèrdua d'aquests béns arqueològics.

Per tant, les administracions han d'assumir les seves funcions i d'acord amb les atribucions que els hi otorga la llei han d'exigir a l'empresa promotora un control arqueològic i un seguiment del transcurs de les obres.

ARCA demana que es revisi la llicència concedida, degut a la fràgilitat dels terrenys on es vol construir, degut al gran valor arqueològic que poden presentar. Si es confirma la presència de les restes d'un antic port romà, la llicència concedida s'hauria de revisar, degut a que hauria de primar la conservació del béns culturals trobats.

ARCA estarà molt atent i vigilant en aquest projecte, degut a les importants restes que poden aparèixer

ARCA demana a les administracions competents en matèria de patrimoni cultural que tenguin present i informada a la nostra entitat, la qual vol seguir l'expedient i procediment d'aquest cas i per tant vol ser present davant qualsevol decisió adoptada per aquestes institucions públiques.

ARCA recorda a l'Ajuntament de Sóller l'ampliació del catàleg de patrimoni

ARCA vol recordar al consistori solleric que un municipi com Sóller no pot seguir amb l'actual catàleg i aquest s'hauria d'ampliar, degut a que hi ha molts de béns culturals que no presenten cap tipus de protecció. La riquesa històrica i cultural de Sóller s'ha de posar en valor i l'eina més util per a la seva protecció és el catàleg de patrimoni.