8 de febr. 2022

Davant la tala dels xiprers d'una part dels Jardins de Cartoixa.

ARCA DEMANA AL CONSELL DE MALLORCA I A L'AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA QUE PROTEGEIXIN EFICAÇMENT LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA I EL SEU ENTORN

ARCA va traslladar la setmana passada a l'Ajuntament de Valldemossa i a la direcció insular de Patrimoni del Consell de Mallorca la preocupació per la tala d’uns xiprers adults dels Jardins de la Cartoixa de Valldemossa que conformaven un espai paisatgístic de gran interès, en una zona declarada com a Bé d'Interès Cultural en el conjunt de Cartoixa i el seu entorn. Un lloc conegut per tothom i que trascendeix l'interès local.ARCA fa anys que demana la intervenció del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Valldemossa per millorar la protecció de tot el Conjunt de Cartoixa i el seu entorn que necessiten actualitzar la declaració de BIC, ordenar l'espai i els usos i dedicar recursos al manteniment del conjunt (que té parts de molts diferents propietaris i en molt desigual estat de conservació). Fins al moment, hem rebut un silenci administratiu.

L'Ajuntament de Valldemossa s'excusa en que alguns xiprers estan morts o fan malbé a un mur. El que és cert és que no sabem si ha participat cap especialista en patrimoni històric ni en jardins històrics ni en l'arbrat. Un projecte sense participació, ni preparacions adequades.

Per la seva part, el Consell de Mallorca no va analitzar el projecte correctament i a instància dels ciutadans, després de visitar les obres que són causants de l'aniquilació dels exemplars esmentats, les ha paralitzades.

Els Jardins de Cartoixa són un dels exemples de Mallorca amb més caràcter. Es pot dir que és un Jardí Històric i Artístic que a més està inclòs dins el conjunt de BIC (Bé d’Interés Cultural) de Cartoixa. Ocupa el lloc de l’antic cementiri dels monjos i el xiprer és sense dubte el seu arbre protagonista.

És per això que l’agressiva intervenció municipal, han fet encendre les alarmes d’aquelles persones del municipi amants del Patrimoni i també d’ARCA.

Ha de ser molt excepcional que es pugui fer una actuació així que altera un paisatge que ha tardat molt anys en crear-se. Els arbres amb tants anys mereixen un respecte i si qualque vegada han de retirar-se s’ha d’explicar molt bé i no hi ha d’haver més alternativa.

En aquest cas concret, les explicacions no són suficients.

ARCA demana que el criteri patrimonial i històric prevalgui sobre qualsevol altre i que no se continui amb la tala dels exemplars que resten. També que s’estudïi amb els mateixos criteris com substituir els arbres fins ara eliminats.

Aquests xiprers formen part del paisatge i el Patrimoni de Valldemossa des de fa molts anys i la memòria s’ha de conservar. ARCA demana també que tant l'Ajuntament de Valldemossa com el Consell de Mallorca col·laborin per a l'ordenació adequada del Conjuunt de Cartoixa i el seu entorn i per a un pla de conservació urgent de les parts més necessitades (i ara també dels jardins sobre els que el mal està fet, però s'hi ha de posar remei).