18 de febr. 2022

ARCA demana la intervenció urgent de Cort per paralitzar unes obres que afecten a l'edifici catalogat de Can Quetglas.

Instal·len plaques solars vulnerant la imatge d’un edifici protegit amb una categoria alta, d'A2

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i defensa del Patrimoni Cultural de Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma per a demanar la paralització cautelar de les obres que s'estan duent a terme a l'edifici catalogat de Can Quetglas, situat al carrer de Santa Rita, 13 al barri del Terreno (Palma).

L'edifici fou construït a l'any 1908 per l'arquitecte Francesc Roca i Simó, qui també edificà un altre immoble al numero 17 d'aquest mateix carrer. L' element presenta un nivell de protecció A2 segons la fitxa del catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Palma i les obres que s'estan realitzant alteren el conjunt i les seves façanes, teulades i globalment la seva imatge. 

 

La reforma per a nous usos està instal·lant unes plaques solars, el que vulnera la imatge d’aquest edifici únic.

ARCA desconeix el projecte i la finalitat de l'obra, però del que no hi ha cap dubte que la instal·lació de plaques solars suposa una vulneració contra el conjunt de l'edifici.

La fitxa del catàleg de patrimoni 19/03 és molt clara al respecte, quan es refereix a la protecció i directrius d'intervenció del bé cultural catalogat. Segons aquest apartat el conjunt s'ha de conservar i no es permetrà cap afegit que afecti a la tipologia originària i en quant a les façanes no es podrà dur a terme cap modificació que alteri la seva fesomia.

Edifici de gran valor artístic i cultural

La fitxa de catàleg municipal destaca la vàlua artítstica d'aquest edifici, dissenyat per uns dels millors arquitectes mallorquins d'aquell període. Per tant el document realça aquesta construcció pel “seu interés deriva tan de la seva adscripció estilística com de la importància de l'arquitecte. Es endemés un dels pocs exemple on es combina un llenguatge de procedència gaudiniana amb un altre de autòcton de caràcter regionalista”.

L'Ajuntament de Palma té el deure de conservar el Patrimoni Cultural de la seva ciutat

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma la paralització cautelar d'aquest projecte, una inspecció urbanística i que s’impedeixi la instal.lació de les esmentades plaques solar.

Les administracions locals tenen el deure de protegir el Patrimoni Cultural als seus municipis i per aquest motiu, compten amb suficient normativa legislativa per a fer front a aquesta responsabilitat, com l'article 46 de la Constitució Espanyola, la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca i l'article 122 de la Llei Urbanística de les Illes Balears. A més, evidentment de la protecció que dona en aquest cas està inclós al Catàleg municipal d’elements protegits patrimonialment amb una proteció alta.