27 d’ag. 2019

ARCA adverteix que la normativa no permet colors cridaners a les façanes de Santa Catalina.

Hem presentat un escrit per a que es restitueixi la unitat paisatgística d'un edifici del carrer Fàbrica recentment alterat.

Avui l'entitat ARCA que defensa el Patrimoni de Mallorca, ha entregat un escrit dirigit a l'Ajuntament de Palma per tal que s'eviti una vegada més, la desfiguració estètica de la barriada de Santa Catalina.

En concret fa pocs dies que un comerç de restauració ubicat al carrer Fàbrica cantonada amb el carrer Cotoner ha pintat la façana amb motius i color no subjectes a normativa.

Són molt els comerços avui en dia a tota Palma que pretenen fer-se més visibles i cridar l'atenció amb rètols, llums o colors cridaners. Aquest fet contravé la norma d'estètica de les façanes i provoca un efecte invasor i perturbador del paisatge urbà.

A més en aquest cas concret estam parlant d'una barriada, Santa Catalina, que gaudeix d'un Pla Especial de Protecció Ambiental i s'ha de ser escrupulosos per tal de no perdre més personalitat.

L'escrit va dirigit als responsables d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma per tal que se restitueixi el valor paisatgístic d'aquest espai del que parlam.

A text dirigit a l'Ajuntament textualment es diu:

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma que actui concretament a la catonada del carrer Fàbrica amb carrer Cotoner, on un bar ha pintat la façana del seu establiment amb colors grocs i d'altres cridaners amb altres detalls ornamentals que no s'ajusten a la normativa aplicable. Demanam que eviti aquesta transformació estètica que altera la personalitat de Santa Catalina.

Colors prohibits, alteració de la unitat de l'edifici... són les coses que no han de passar a Santa Catalina. El Pla de Protecció aprovat provisionalment, impedeix aquestes iniciatives individuals que no pensen en el conjunt de l'espai sinó en fer el seu negoci més visible.

El barri de Santa Catalina és un barri sotmés a una pressió urbanística i de transformació d'usos que ARCA va proposar remediar en part amb un Pla Especial de Protecció que l'Ajuntament de Palma ha el.laborat durant anys i recentment va aprovar inicialment i està pendent de revisió de propostes de millora del document definitiu. En qualsevol cas les normes tant les provisionals anteriors com del nou pla, no permeten iniciatives com aquestes.


Per tot això ARCA presenta aquest escrit a l'Ajuntament de Palma per tal que siguin retirades les pintures aplicades als baixos d'aquest edifici ubicat a la cantonada el carrer Fàbrica amb Carrer Cotoner.