5 de maig 2017

Destrucció d'una part de la barana històrica de la Costa de la Sang.

L’Ajuntament de Palma tenia intenció de destruir gairebé el 40% del mur de la Sang substituint-lo per un mur de formigó folrat de marès. És a dir, destruir un fragment de la història per possar una imitació dolenta

La intervenció d’ARCA i el diàleg amb els tècnics d'Infraestructures ha fet canviar totalmemt el projecte i s’optarà per mantenir el mur que queda i simplement tallar l’arrel del ficus que provocà una deformació.

Pel tros ja destruït, s’ha pactat una restitució que es ferà aprofitant material acopiat d’altres obres corresponent a maresos de la mateixa època. De cap manera ha de ser un fojrratge simulat.

La destrucció d’una part del mur de la Costa de la Sang ha estat una destrucciò innecesaria. Reparar amb criteris patrimonials, no potser mai dur-se les pedres originals com si de runes es tractés. Construir un mur amb un folrro ornamental, com pretenden, no té res a veure amb mantenir un mur original.

També volien arrabassar les rigoles de pedra

ARCA també ha aconseguit que es mantenguin les rigoles de pedra, peces que estan als dos costats de la costa i que hi havia intenció de arrabasar-les.
Les rigores originalment servien per fer córrer l’aigua de pluja sobre elles i evitar l’erosió.

Una arrel del Ficus no potser una excusa per destruir. La solució s’ha de trobar respectant els valors patrimonials. De fet s’ha trobat després de que ARCA aconseguís aturar la destrucció.

ARCA feia temps que havia demanat respecte per l’indret i rehabilitació.
El projecte ni era respectuós amb el patrimoni, ni tan sols es va presentar a la Comissió de Centre Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma.

Informe d’ARCA
ARCA ha elaborat un petit informe que hem presentat a l'Ajuntament de Palma on expressam els acords verbals i les peticions efectuades als técnics durant una visita realitzada el dimecres 3 de maig a les 14.30h després de que el dia anterior havíem aconseguit aturar les obres.