8 de maig 2017

ARCA demana la retirada de la il·luminació de la xemeneia de l'antiga fàbrica ILMA

Impacte visual i estètic de la il·luminació d'aquests dos
elements.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació una alteració que s'ha dut a terme a la xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA, situada al carrer del Cardenal Rossell, 1 (Es Coll d'en Rebassa, Palma).

La xemeneia és l'únic vestigi que queda d'aquesta antiga fàbrica. ARCA va demanar la seva catalogació.

La xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA presenta un bon estat de conservació i formaria part del Patrimoni Industrial del municipi de Palma. Darrerament s'han instal·lat uns llums amb el següent títol en lletres vesticals “MEGA FUN GAMES”. Fa una sèrie de mesos, ARCA va demanar la seva catalogació com a vestigi únic d'aquesta zona.

La publicitat fa malbé estètica i visualment a aquest bé cultural i al seu entorn

Imatge actual de la xemeneia
durant el dia.
Aquesta intervenció provoca un dany estètic a un element patrimonial singular, el qual hauria d'estar exempt de publicitat i a més provoca un impacte visual i paisatgístic des de gran distància. No només és la xemeneia, sinó també l'edifici annexe, el qual provoca una agressió visual exagerada, desproporcionada i que fa malbé al paisatge de la zona.

Història d'una antiga fàbrica des Coll d'en Rebassa

A finals de l'estiu de 1940, la companyia suïssa Nestle va començar les obres de construcció de la factoria de l’"Industrial Lechera de Mallorca", ILMA, en el Coll d'en Rebassa. L’I.L.M.A. era una de les 18 fàbriques de l’acreditada marca suïsa Nestle a l'estat espanyol. Varen arribar a treballar un total de 120 persones, però a 1978 Nestle la possà a la venda i a 1983 formà part d'AGAMA, fins que a l'any 1987 tancà les seves portes. L'any 1998 començà el procés de reconversió de l’edifici en l'actual complex industrial-comercial, es tomaren algunes edificacions i es modificaren i ampliaren altres, tot el seu recinte es va transformar. L'esvelta xemeneia és l’únic vestigi que queda d’aquesta emblemàtica fàbrica.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma per a denunciar aquesta intervenció
Imatge àerea de la fàbrica ILMA.
Fotografia: Enrique Hausmann a 1947

ARCA té dubtes de la legalitat d'aquest tipus de publicitat i per aquest motiu ha demanat a l'Ajuntament de Palma que comprovi si aquesta intervenció compta amb llicència urbanística.
També hem demanat si s'han dut a terme els procediments ordinaris i si aquesta intervenció s'adapta a legislació vigent en termes de publicitat i impacte visual i paisatgístic.

Per tant, si la intervenció no s'ajusta a la legislació o careix de llicència, demanem que s'obligui a respectar el bé cultural i que aquest torni al seu estat original.