12 d’abr. 2017

ARCA considera totalment irrespetuosa la construcció d'una paret de blocs al barric històric des Pantaleu (Andratx)

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la construcció d'una paret de blocs de formigó al carrer Nord, arran de sa Planeta, situat al barri històric des Pantaleu (Andratx).

Cal recordar que ens trobem dins la serra Tramunta, paisatge cultural de la Humanitat per la UNESCO

Aquesta construcció altera estèticament la imatge d'aquest barri amb una importància històrica i cultural i creim que seria important vetllar i millorar la imatge d'aquest indret, situat al peus de la serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Els materials que s'haurien d'emprar són uns altres, com ara la pedra en sec, propi d'aquest indret i de tota la serra de Tramuntana.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Andratx i Consell de Mallorca perquè es faci cmplir la llei de Patrimoni Històric.

ARCA pensa que aquest cas pot tenir una solució fàcil i raonable i per aquest motiu s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Andratx i Consell de Mallorca perque la pared construïda al carrer de Nord, al barri des Pantaleu (Andratx) sigui adaptada al indret històric i cultural on es localitza i que s'empreïin els materials adïents.

També considerem que sino s'adapta a la normativa, que aquesta sigui esbucada i es construeixi mitjançant el sistema de pedra en sec i s'adapti al paisatge cultural de la serra de Tramuntana, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.