23 de gen. 2017

Ciutat i Territori en l’obra de Gabriel Alomar i Villalonga.

Per la present vos convidam a la presentació de la investigació sobre Ciutat i Territori en l’obra de Gabriel Alomar i Villalonga.

Gabriel Alomar i Villalonga (Palma, 1873 – El Caire, 1941) fou membre d’una generació́ puixant, arribada a la maduresa a inicis del segle XX, que ja es desmarcava de la primera Renaixença – la de Marià Aguiló́, Tomàs Forteza i, entre altres, Josep Lluís Pons i Gallarza, de qui fou alumne.

La teorització́ de Gabriel Alomar de la relació́ entre ciutat i territori es un dels aspectes sens dubte més interessants i innovadors de la seva obra assagística des de la perspectiva geogràfica. Ara bé, en la seva concepció́, aquesta relació, supera a bastament els aspectes geogràfics per esdevenir compendi i metàfora de l’organització́ social i el pensament polític.

Ponents: Margalida Mestre i Oriol Nel.lo

Oriol Nel.lo. (Barcelona, 1957) és geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els que ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Geografia) i a la Johns Hopkins University (Mestratge en Afers Internacionals), ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011).

Margalida Mestre. Doctora en Geografia per la UAB. Investiga en col·laboració amb Oriol Nel.lo l’obra de Gabriel Alomar en relació́ al tema de la Ciutat , explorant també́ la repercussió́ i el debat sobre els seus plantejaments a través de la revisió́ d’escrits d’autors coetanis, principalment catalans i mallorquins.

Dia: Dilluns 30 de gener.

Lloc: Sala d'actes del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears - carrer Portella, 14 - Palma

Hora: 19'00h.

Organitzen: Fundació Gabriel Alomar, ARCA i Palma XXI.

Col·labora: COAIB