9 de gen. 2017

ARCA denúncia la intervenció agressiva realitzada a un bé catalogat del port d'Andratx.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la intervenció que s'ha dut a terme a s'Alcova d'en Biel de Son Vic bé catalogat (EE179) per l'Ajuntament d'Andratx i situat Vora mar, adossat a l'Avda. Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

La fitxa de catàleg deixa molt clar que no es poden dur a terme aquestes intervencions

Fa uns dies ens va arribar l'avís d'una sèrie de veïnats del port d'Andratx, els quals alarmats, varen contemplar com que s'havien instal·lat i perforat uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic. Aquest bé catalogat per l'Ajuntament d'Andratx presenta a la seva fitxa de catàleg unes directrius d'intervenció molt clares. Diu textualment que: “No es permet la col·locació de publicitat, cables, antenes, aparells d’alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació” i les úniques intervencions admissibles són: “Només es permeten les obres de manteniment, consolidació i restauració”.

Llavors, entenem que la intervenció duta a terme sobre aquest bé catalogat, no s'ajusta a la legalitat, perquè contradiu les directrius d'intervenció que marca molt clarament la fitxa del catàleg muncipal.

ARCA ha demanat la intervenció de l'Ajuntament d'Andratx i que faci complir les directrius de la fitxa de catàleg

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Andratx perquè es retirin els ferros instal·lats i perforats a s'Alcova d'en Biel de Son Vic (EE179). També ha demanat que es restitueixin els danys ocasionats a l'estructura d'aquest bé catalogat.