26 de gen. 2017

ARCA VOTA EN CONTRA DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE (CITS)

El Temple o torres de Gumara (Palma).
ARCA només és un dels cinc vots d'entitats representatives, devora un de la UIB (que finalment no ha votat), dos del GOB (un en contra i un absent) i un d'Amics de la Terra (vot en contra).

Els tres vots presents d'entitats ha estat coincident i en CONTRA de l'aprovació.

ARCA ha votat en contra perquè:
 • Les entitats representatives no hem tingut oportunitat d'analitzar els projectes i valorar-los. La feina està feta des del Govern.
 • Els projectes s'han seleccionat amb el criteri no aprovat de limitar-se als projectes presentats pel Govern (o conselleries) i pels Consells Insulars.
 • D'aquesta forma molts de projectes valorables en sectors com el patrimoni cultural han quedat defora.
 • No estam d'acord amb la suma total destinada a restauració i rehabilitació de patrimoni cultural: no arriba al 8%. En realitat la tallada més grossa del Fons anirà destinada a “infraestructures hidràuliques”, una prioritat més que discutible i que desnaturalitza el Fons Turístic.
 • Per altra banda, la selecció de projectes pel segment de “patrimoni cultural” resulta injustificada i contrària als criteris més elementals de salvaguarda del patrimoni, “restauració i rehabilitació” diu la Llei de Turisme. Així queden fora actuacions necessàries i urgents, prioritàries en aquest Fons:
  • Torres del Temple (Almudaina de Gumara) de Palma, una prioritat de conservació, un BIC de primera magnitud per a tota Mallorca, un lloc molt ben situat a Palma i un punt immillorable per conèixer la seva Història.
  • La Defensora Sollerense (Teatre de Sóller). De fet, Sóller té un pol turístic molt focalitzat a l'estiu i que podria intentar una millor desestacionalització amb la conservació del patrimoni industrial que és unic a Mallorca (i la Defensora és una fita important que enllaça amb la història de la industrialització a Mallorca, de finals del XIX i principis del s. XX).
  • La Defensora Sollerense.
   Altres projectes que han estat marginats són tan importants com les actuacions de Son Fornés (Montuïri) per citar un exemple clar de restauració de patrimoni arqueològic amb un programa de sostenibilitat per al turisme i per a l'àmbit socioeconòmic del Pla de Mallorca. En el cas de Montuïri, l'Ajuntament amb el Consorci de Son Fornés ha potenciat actuacions comarcals per a la desestacionalització i la temporada d'hivern que també queden sense suport del Fons Turístic.

Jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri).
Contràriament, s'ha optat per un Projecte de nova seu de la Simfònica no és un Projecte d'aquest sector de “recuperació i rehabilitació del patrimoni històric”. I no hauria de computar per l'illa de Mallorca sinó per a totes les Illes, essent que la Simfònica és de totes les Illes Balears. Tampoc s'entèn que es destinin fons a un projecte que comptava, segons informacions periodístiques, amb finançament dels fons d'una Fundació privada i que suposa una nova infraestructura necessitada de manteniment.

Pel que fa a la major part de projectes de “medi ambient i natural” i “projectes sobre foment de l'ocupació” trobam que s'ha optat, contràriament al que preveia la normativa, per projectes directament vinculats o gestionats per les Conselleries, de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; de Territori, Energia i Mobilitat i de Treball, Comerç i Indústria. És a dir, s'han seleccionat els projectes en funció de l'origen dels projectes i no de les seves condicons objectives en funció de la viabilitat i la finalitat de les propostes.

Amb aquesta selecció ahir vàrem VOTAR EN CONTRA i avui HEM PRESENTAT UN VOT PARTICULAR per deixar constància de la nostra proposta.