9 de set. 2016

ARCA torna a demanar la retirada immediata de la terrassa de la plaça del Roser (Santanyí).

La plaça del Roser és un espai protegit al catàleg municipal

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar el passat 7 de juny un escrit a l'Ajuntament de Santanyí, degut a que veiem amb preocupació la invasió i ocupació d'un espai públic, al voltant d'un edifici catalogat, com és l'eglésia del Roser (AR3).

L'Ajuntament de Santanyí argumenta que el catàleg no es troba en vigor, tot i que es pot consultar a la seva web

En data de 23 d'agost de 2016, hem rebut un escrit de resposta de l'Ajuntament de Santanyí, on se'ns informa que el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, no es troba en vigor des de febrer de 2015, tot i que aquest és consultable a la pàgina web de l'ajuntament.

Segons l'estudi de la fitxa del catàleg muncipal, es pot comprovar com la placeta del Roser (marcada amb color taronja) forma part de l'entorn de protecció d'aquest edifici, llavors no creim que la instal·lació d'una terrassa d'un bar en aquest espai, sigui la millor forma de protegir i conservar un edifici catalogat.

ARCA demana que el municipi de Santanyí disposi d'un catàleg actualitzat

La nostra entitat troba incomprensible que un municipi com a Santanyí, amb tots els recursos econòmics que disposa i el ric patrimoni cultural que conserva, que encara no hagi aprovat definitivament un Catàleg de Patrimoni i que davant casos actuals, com el que ens afecta, ens haguem de remetre a les Normes Subsidiàries de l'any 1985.

De totes formes, aquestes NN.SS de 22 de març de 1985, a l'apartat 3 de normes de protecció diuen el següent: “Los proyectos de reforma y nueva edificación en dichos entornos deberán adpatarse, en su configuración estética.... arquitectónica y/o estética y volumétrica a las pautas ambientales existentes u originales, en su caso, pudiendo el Ayuntamiento estipular, en cada caso, condiciones a cumplimentar por los proyectos afectados”.

L'ocupació d'un espi públic com aquest, afecta al Patrimoni Històric de Santanyí

Segons aquesta descripció, pensem que una terrassa amb taules, cadires i para-sols no s'adapta esteticament a un conjunt monumental del segle XIV i ambientalment és un impacte contra la visual artística i arquitectònica del monument en qüestió.

Però, el més preocupant de l'escrit de resposta, és quan l'Ajuntament de Santanyí afirma “(...) s'ha iniciat l'expedient per a que es pugui acreditar la disponibilitat d'ocupació de la plaça del Roser a l'activitat que l'ocupa”. Aquesta decisió, pot tenir conseqüències a curt o mitjan termini, perquè una vegada aprovat definitament el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, la fitxa corresponent l'eglésia del Roser (AR3), diu i marca clarament que la plaça del Roser forma part de l'entorn a protegir.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Santanyí que es tenguin en compte les NN.SS de 1985, on parla de l'adpatació estètica i ambiental de l'entorn dels monuments històrics i també la fitxa de catàleg AR3, perquè és un estudi tècnic més actualitzat que les NN.SS de 1985 i els paràmetres de conservació del Patrimoni Cultural són més exactes i estrictes. I per tant, la immediata desocupació de taules i cadires de la zona dita Plaça del Roser per respecte a l'element històric catalogat Esglèsia del Roser.

També li hem sol·licitat premura per l'aprovació definitiva del “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”.