30 d’ag. 2016

ARCA denúncia el tractament de façana d'un negoci de la plaça d'en Coll.

Negoci de tatuatges, que ha alterat el tractament
de façanes a la plaça d'en Coll.
Dibuixos que provoquen un impacte estètic inapropiat

Aquestes il.legalitats es venen succeïnt al Centre de Palma de manera molt continuada

També ens preocupa la manca de control suficient des de l'Ajuntament de Palma

En aquest cas, volem denunciar el tractament de la façana que se li ha donat a un local comercial, situat a l'emblemàtica plaça d'en Coll, número 8. Podem observar, com aquest local de tatuatges anomenat "Arte Sana" no respecta la carta de colors, ni l'estètica que exigeixen les façanes del Centre Històric de Palma.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la lliure intepretació de la norma que adopten alguns negocis del Centre Històric de Palma.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè es faci complir la llei i que aquest negoci respecti el tractament estètic de la façana i s'adapti a uns colors, en relació a l'indret en el qual es situa, que no és un altre que el Centre Històric de Palma.

La normativa obliga a que els rètols dels negocis estiguin en consonància amb la façana i no impedeixin la interpretació correcta de la mateixa

Ni negocis, ni particulars poden ni pintar, ni penjar el que vulguin de les façanes i és l'Ajuntament de Palma qui ha de controlar la qualitat de la imatge de la ciutat i el compliment de la normativa.

La Plaça d'en Coll és una joia paisatgística de la ciutat de Palma que està continuament malmenada

Per si no fos prou amb els abusos de les terrasses, que han ocupat tota la plaça, ara qualque negoci vol deixar la seva impronta estètica destruint l'harmonia del conjunt.

L'Ajuntament ha d'actuar i ho ha de fer amb rapidessa, obligant a retirar les pintades i a respectar el BIC (Bé d'Interès Cultural) del Centre Històric de Palma

ARCA fa anys que ve fent propostes a l'Ajuntament de Palma per millorar la imatge de la ciutat, ja que la pròpia imatge és un valor patrimonial.

Les propostes sobre cartells, invasió de l'espai públic i excés de publicitat és allò en el que darrarament anem fent més menció.