25 d’ag. 2016

ARCA i el GEFB presenten al·legacions al Programa de conservació de les torres de defensa de Mallorca.

Torre de cala Figuera. Fotografia: GEFB.
ARCA i el Grup d'Estudis de les Fortificacions Balears (GEFB), han presentat al·legacions al Programa de conservació de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca, impulsat pel Consell de Mallorca.

Ambdues entitats aplaudim la voluntat de l'Administració insular d'emprendre un Programa de Conservació de les Torres Costaneres, atès que reiteradament hem manifestat deficiències de conservació molt greus.

Malgrat tot, ARCA i GEFB volem contribuir a la millora del Programa de Conservació i per això presentam les següents al·legacions.

Manca de diagnòstic al programa i col·laboració institucional

Torre de cala Manacor. Fotografia: GEFB.
En el Pla Insular també l'Administració insular podria diagnosticar l'estat del patrimoni cultural amb coneixement de causa i sol·licitant la col·laboració de les institucions consultives de Patrimoni (Universitat, Institut d'Estudis i altres). D'aquí resultarien uns sectors o àmbits amb prioritat d'intervenció (per perill de pèrdua) i d'altres amb necessitat d'incentivar i, si cal, imposar, als propietaris els deures de conservació (sempre serà més barat conservar i no haver de restaurar o rehabilitar).

En aquest sentit el Programa de Conservació és més un Programa de Restauració i Rehabilitació que altra cosa.

Correcció de la classificació de les torres

El programa es basa en un estudi de fa 10 anys, però el GEFB ha realitzat una recerca que consideram molt més propera al terreny i a l'actualitat i per tant ha arribat a unes conclusions, on hi ha errades manifestes en la classificació de les fortificacions: B-3 (urgència de la intervenció) i B2 (intervenció necessària però no urgent). Es presenta un llistat actualitzat on es precisa la classificació de la fortificació, per determinar en quin estat es conservació es troba cada cas i determinar quin cal que sigui el seu nivell d'intervenció (adjuntem taula annexa).

Considerem que les prioritats del programa són les següents

Torre de cala Pi. Fotografia: GEFB.
a) No s'admetran a la convocatòria de subvencions si el propietari no ha col·laborat en la conservació en la mesura de les seves possiblitats i no ha permès l'accés o visita pública.

b) S'exclouran els immobles propietat de l'Estat, al qual se li demanarà que col·labori amb la conservació adient i sota control del Consell de Mallorca.

C) Tindran prioritat, d'entre els immobles amb situació B3 i B2, per aquest ordre, els casos d'indrets o llocs on:

  • Hi hagi col·laboració de la propietat per al visita pública
  • Siguin accessibles amb un projecte raonable
  • Hi hagi col·laboració del municipi (Ajuntament, sector privat o tercer sector)

Participació ciutadana l'hora de redelimitar l'entorn del BIC

En realitat l'Administració insular ha d'actuar d'ofici o a instància de part davant la situació de redelimitació necessària de les torres, que són ja BIC ex lege.

En qualsevol cas, tot i que la Llei ja ho estableix caldria deixar clar que el CIM promourà la participació ciutadana en la “redelimitació d'aquests BIC”.

Transparència per consultar projectes subvencionables

Torre de sa Calobra. Fotografia: GEFB.
Independentment de les regles d'accés als arxius públics, de l'obligació d'obtenir llicència municipal en molts casos, i de la transparència de la informació pública, GEFB I ARCA DEMANEN que es permeti un fàcil seguiment públic dels Projectes subvencionats, tant per part dels tècnics com de les persones que designin aquestes entitats. Això s'ha de permetre, abans, durant i després de la intervenció.

Visita pública i facilitat d'accés per als béns que siguin restaurats amb doblers de l'Administració

GEFB i ARCA demanen que consti en el Programa la regla de visita pública (més o menys modulada) mensual o bimensual (en funció també de la climatologia i tipologia) perquè els estudiosos puguin conèixer-les i fer-ne difusió així com també visitar-les en grups reduïts o adients a la situació, zona, condicions i amb respecte als drets dels particulars.