15 de gen. 2016

ARCA celebra l'actuació policial i judicial per castigar qui feu malbé amb les seves pintades el Baluard del Príncep i la Torre d'en Pau

Grafiti a les parets de la Porta de la Mar.
Fotografia: Benet Bohigas.
Cal una campanya de civisme a Palma

ARCA fa anys que ve denunciant la impunitat que tenen alguns de grafiters, que es dediquen a fer malbé els espais públics i que actuen contra el Patrimoni Cultural, com és el cas que succeí durant els mesos de maig i juny de 2014, on varen aparèixer pintades al Baluard del Príncep i després també es pugué identificar que el mateix autor havia fet pintades a la Torre d'en Pau.

Aquesta sentència d'un Tribunal de Justicia que atorga un any de pressó i 3.000 euros de multa per a l'acusat, pensam des d'ARCA que pot ser exempleritzant i almanco remourà conciències per aquelles persones que tenguin la tentació de fer malbé els espais públics, culturals i patrimonials amb les seves pintades.

ARCA demana més vigilància policial a les zones on hi hagi monuments històrics i pels carrers estrets i poc transitats del centre històric, els quals són els més vulnerables i atacats per les pintades dels grafiters. Davant aquest precedent, és important també la col·laboració ciutadana, on es pugui denunciar imminentment si es veuen a grafiters que realitzen pintades.

Pintades vandàliques a la murada de Palma.
Fotografia: Benet Bohigas.
Per últim, pensem que el problema no es resoldrà del tot, fins que la gran majoria de la ciutadania sigui conscient del tot, que el Patrimoni Cultural és un llegat de tothom i que cal preservar-ho, com si fos una part nostra, de la qual ens sentim ben orgullosos i identificats. PER AIXÒ CALDRIA UNA CAMPANYA DE CIVISME QUE ABARQUI TANT EL VALOR DEL CENTRE HISTÒRIC PER TOT PALMA COM LES PÈRDUES IRREPARABLES DE L'INCIVISME A TOT NIVELL: doblers dels pressuposts, pèrdua patrimonial i imatge de Palma.

I el civisme s'ha de demostrar també per tothom: propietaris que no cuiden el seu solar o una façana per exemple, vianants que tiren fems al carrer, propietaris d'animals domèstics sense recollir excrements, ciutadans que aboquen fems als carrers o a llocs inadequats, i grafiters que, fora de qualsevol manifetació artística, que seria comprensible i d'agrair, fan malbé els nostres monuments.